22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, a w 2021 roku przypada 25-lecie działań na rzecz różnorodności biologicznej, co jest jednocześnie hasłem tegorocznych obchodów.

 

Międzynarodowym Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/RES/55/201 w celu podniesienia wiedzy i uświadomienia wagi różnorodności biologicznej. Początkowo święto było obchodzone 29 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej. Aby ułatwić planowanie i organizację obchodów w wielu krajach datę obchodów przesunięto na 22 maja – rocznicę konferencji w Nairobi, podczas której przyjęto uzgodniony tekst Konwencji.

 

Zgodnie z artykułem 1. celem Konwencji jest:

 

“…ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie”.

 

Według Konwencji za różnorodność biologiczną przyjmuje się zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi we wszystkich możliwych ekosystemach (m.in. lądowym, morskim i słodkowodnym).

 

W celu porównywania różnorodności biologicznej stosuje się głównie następujące wskaźniki:

  • bogactwo gatunkowe,
  • bogactwo rzadkich gatunków,
  • wskaźniki Shannona, Simpsona, Margaleff, etc.

Termin bioróżnorodność (ang. biological diversity) został stworzony przez Thomasa Lovejoya w 1980 r.  Jednakże, dopiero po konferencji National Forum on Biological Diversity w 1986 roku i upowszechnieniu pojęcia przez M.W. Rosena i E. Wilsona używanie pojęcia ‘bioróżnorodność’ stało się powszechne. 

 

 

Linki do wydarzeń związanych z obchodami:

 

https://www.cbd.int/biodiversity-day/celebrations/world-future-council-pandemics

https://www.activesustainability.com/environment/world-biodiversity-day/

https://www.not-alone.eu/

22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close