W dniach 20-21 września 2021 r. odbyła się 54 Konferencja Mikrobiologiczna pt. Mikroorganizmy różnych środowisk.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Konferencja odbyła się w formie on-line.

 

W tym roku głównym organizatorem wydarzenia była Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Strona Konferencji: https://www.umcs.pl/pl/54-konferencja-mikrobiologiczna-mikroorganizmy-roznych-srodowisk-.htm

 

Patronatem Konferencji było:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Lubelski;
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział Lubelski;
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne Oddział Lubelski;
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne.

W trakcie dwóch dni Konferencji uczestnicy wysłuchali 6 wykładów plenarnych oraz 30 referatów. Zaprezentowano wiele posterów naukowych, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej Konferencji: https://www.umcs.pl/pl/e-postery,22673.htm.

 

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:

 

Referaty:

 

 • Porównanie profili wykorzystania substartów (test Biolog GENIII) przez zidentyfikowane genetycznie bakterie z rodzaju Azotobacter – Kozieł M.

 

Postery:

 

 • Porównanie profilu metabolicznego mikroorganizmów glebowych w warunkach symulowanej powodzi oraz naturalnego zjawiska hydrologicznego – Furtak K., Gałązka A.;
 • Wpływ wieloletniego użytkowania słomy na mikrobiom gleby, potencjał metaboliczny i plon roślin – Gałązka A., Gawryjołek K., Ciepiel J., Marzec-Grządziel A., Przybyś M., Smagacz J.;
 • Aktywność mikrobiologiczna pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby – Gałązka A., Grządziel J., Marzec-Grządziel A., Pawlik Ł.;
 • Bioróżnorodność bakterii i potencjał metaboliczny w ryzosferze olszy czarnej (Alnus glutinosa), brzody brodawkowatej (Betula pendula) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) – badania wstępne – Gałązka A., Grządziel J., Niedźwiecki J., Marzec-Grządziel A., Furtak K., Gawryjołek K.;
 • Identyfikacja genetyczna oraz charakterystyka potencjału metabolicznego szczepów bakterii wyizolowanych z rysosfery roślin rosnących w niekorzystnych warunkach środowiska – Gawryjołek K., Gałązka A., Grządziel J.;
 • Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowlnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w doświadczeniu z trzema bionawozami wzbogaconymi mikrobiologicznie w uprawie kukurydzy na ziarno – Gawryjołek K., Gałązka A., Furtak K., Rutkowska A.;
 • Porównanie charakterystyki genetycznej i fenotypowej grzybów obecnych w ekosystemie leśnym i rolniczym Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Furtak K., Gawryjołek K., Grządziel J.;
 • Aktywność hydrolityczna bakterii endofitycznych roślin uprawnych i chwastów – Woźniak M., Gałązka A.

 

Ponadto byli współautorami następujących wystąpień:

 

 • Wpływ biowęgla na utlenianie metanu i strukturę społeczności bakterii metanotroficznych w glebie – Kubaczyński A., Waliewicz A., Pytlak A., Grządziel J., Gałązka A., Brzezińska M.;
 • Wpływ biowęgla na produkcję metanu w procesie fermentacji wysłodków buraczanych – Pytlak A., Kasprzycka A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kubaczyński A., Proc K., Onopiuk P., Walkiewicz A., Polakowski C., Gałązka A., Lalak-Kańczugowska J., Stępniewska Z., Bieganowski A.;
 • Rozpoznanie mikrobiomu endofitów zasiedlających tkanki pszenicy orkiszowej (Triticum spelta L.) – Włodarczyk K., Kuźniar A., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.;
 • Sezonowa zmienność aktywności funkcjonalnej mikroorganizmów zasiedlających osady denne Stawu Kardynalskiego w Ślesinie – Wolińska A., Gałązka A., Podlewski J.;
 • Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów tworzących mikrobiom Azolla filiculoides L. – Banach A., Kuźniar A., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Wolińska A.

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 55-tą Konferencję Mikrobiologiczną w 2022 roku do Puław.

 

54 Konferencja Mikrobiologiczna “Mikroorganizmy różnych środowisk”

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close