55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna
Mikrobiologia W Badaniach Środowiskowych- Rys Historyczny I Perspektywy Na Przyszłość

Puławy, 14-15 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 55 JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI MIKROBIOLOGICZNEJ „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”. Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Konferencja odbędzie się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 14-15 września 2023 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego.

 

Miło nam także poinformować, że Konferencja otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 89 540 zł.

 

 

Niniejsza konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania naukowców zajmujących się zagadnieniami mikrobiologii środowiskowej a także badaniami z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią ogólną, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem.

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Opłata konferencyjna w kwocie 400 zł obejmuje: uczestnictwo w obradach, obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne.

Dodatkowa opłata 250 zł dotyczy udziału w uroczystej kolacji w dniu 14.09.2023.

 

Przy zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji na karcie zgłoszenia. Na tej podstawie zostanie wystawiona dla Państwa faktura.

 

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić w terminie do 30.06.2023 roku na konto:

Bank Pekao  S.A.  66 1240 2412 1111 0000 3610 6594

z dopiskiem: „mikro55”

Prosimy o podanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywany jest przelew.

 

 

 

Konferencja otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki

w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.

Kwota dofinansowania wynosi 89 540 zł.

Przewodniczący:

prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

prof. dr hab. Wiesław Barabasz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl)

 

Członkowie:

 • dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Hanna Dahm, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • dr Weronika Goraj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr hab. Patrycja Golińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr Agata Goryluk-Salmonowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • dr hab. Urszula Guzik, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Karolina Furtak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki, PAN, Lublin
 • dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk‑Ściseł, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • dr hab. Jolanta Joniec, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • prof. dr hab. Jacek Kozdrój, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • dr hab. Ewa Król, prof. UP., Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa
 • dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole
 • prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr Agnieszka Kuźniar, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr hab. Anna Lenart-Boroń, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • dr hab. Małgorzata Majewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Stefan Martyniuk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • dr Anna Marzec-Grządziel, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
 • dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Agnieszka Mrozik, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 • dr Artur Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr Karolina Oszust, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • dr Ewa Ozimek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. Anna Pytlak, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr hab. Maciej Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

 

14.09.2023 r.

9:00-9:30
Rejestracja uczestników konferencji
  SESJA PLENARNA
9:30-10:00 Uroczyste otwarcie 55 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej – przywitanie gości przez organizatorów
i przedstawicieli Władz Instytutu
SESJA INAUGURACYJNA
10:00-10:45 REFERAT INAUGURACYJNY
10:45-11:15 WYKŁAD PLENARNY
11:15-11:30 Przerwa kawowa
 

 

SESJA I

Mikroorganizmy w środowisku glebowym i rolnictwie

11:30-12:00 WYKŁAD PLENARNY
REFERATY
12:00-12:20 Referat 1
12:20-12:40 Referat 2
12:40-13:00 Referat 3
13:00-14:00 PANEL DYSKUSYJNY
14:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-15:30 SESJA PLAKATOWA
 

 

SESJA II

Mikroorganizmy w środowisku zanieczyszczonym

15:30-16:00 WYKŁAD PLENARNY
REFERATY
16:00-16:15 Referat 4
16:15-16:30 Referat 5
16:30-16:45 Referat 6

PANEL HISTORYCZNY

17:00-18:30 Spotkanie z historią Puław
19:00 – Uroczysta kolacja

15.09.2022 r.

 

SESJA III

Nauki omiczne w mikrobiologii

9:30-10:00 WYKŁAD PLENARNY
REFERATY
10:00-10:20 Referat 7
10:20-10:40 Referat 8
10:40-11:00 Referat 9
11:00-12:00 PANEL DYSKUSYJNY

SESJA IV

Mikrobiologia aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie badań mikrobiologicznych w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

12:00-12:30 WYKŁAD PLENARNY
REFERATY
12:30-12:50 Referat 10
12:50-13:10 Referat 11
13:10-13:30 Referat 12
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
15:00-16:30 SESJA PLAKATOWA/PANEL DYSKUSYJNY
16:30-17:00 WRĘCZENIE NAGRÓD

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

oraz honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Patronatem Honorowym Konferencję objęli również:

 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB, Puławy)

PATRONAT MEDIALNY

 

 

PATRONAT

 

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać na adres sekretariatu (mikro55@iung.pulawy.pl) do dnia 30.06.2023 roku (Załącznik nr 1).

 

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ

 

Streszczenia prac o objętości 1 strony powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją (Załącznik nr 2) i przesłane na adres sekretariatu (mikro55@iung.pulawy.pl) do dnia 30.06.2023 roku. Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z Autorów.

 

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz plakatów (wyłącznie w formie drukowanej, prezentowanych na oddzielnej sesji).

Streszczenia wystąpień i plakatów wraz z programem zostaną opublikowane w materiałach wyłącznie w formie elektronicznej z numerem ISBN. Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji.

 

Prosimy o przygotowanie posterów o wymiarach: 115 cm długości i 80 cm szerokości.

 

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Do pobrania [520.59 KB]

SEKRETARIAT KONFERENCJI

 

dr Karolina Furtak

mgr Karolina Gawryjołek

 

Zakład Mikrobiologii Rolniczej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel. 81 4786 952; 81 4786 961

e-mail: mikro55@iung.pulawy.pl

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close