Nasza aparatura

 • Biolog System
 • DGGE - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
 • qPCR - RealTime PCR
 • Fitotrony
 • Inkubatory
 • Biologia molekularna
 • Mikrobiologia
 • Biologia środowiskowa

System Biolog – analiza metabolizmu oraz fenotypowanie mikroorganizmów

 

Aparatura wykorzystywana jest do analizy różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych (np. gleby użytkowane rolniczo, gleby skażone, biopreparaty).

 

Liofilizator FreeZone Triad System

 

 

Kompletny system liofilizacyjny łączący w sobie kaskadowy liofilizator stołowy oraz moduł do liofilizacji materiału w penicylinówkach i zamykania pod próżnią. Aparat umożliwia przeprowadzenie  kompletnego procesu liofilizacji, poczynając od wstępnego zamrażania materiału w penicylinówkach (lub luzem) do temperatury -75 °C, poprzez proces liofilizacji, aż do automatycznego zamknięcia penicylinówek w atmosferze panującej próżni.

Kaskadowy, wolnyod freonu system chłodzący pozwala na chłodzenie spirali kolektora do temperatury -85 °C. Liofilizację materiału prowadzić można na półkach albo w naczyniach liofilizacyjnych podłączonych do czterech zaworów umiejscowionych na
lewej
ścianie bocznej aparatu.

Platforma bioinformatyczna

Jesteśmy w posiadaniu nowoczesnego sprzętu komputerowego z zaawansowanym oprogramowaniem specjalistycznym, stanowiące niezwykle wydajną platformę bioinformatyczną.

Podzespoły takie jak:

 • 24-rdzeniowy procesor (48 wątkowy) z 64 MB pamięci podręcznej,
 • 128 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy SSD

Wraz z oprogramowaniem:

 • BioNumerics Fingerprint Data
 • BioNumerics Sequence Data
 • Bionumerics Genome Analysis Tools
 • BioRad QuantityOne
 • Pakiet R (RStudio, wtyczki: m.in phyloseq, dada2, vegan,  ggplot2)
 • mothur (v. 1.40.0 i nowsze)
 • Qiime2 (wersja 2018.11 i nowsze)
 • Seed2
 • Unipro UGENE
 • i wiele innych

umożliwiają analizę i obróbkę surowych danych uzyskanych po sekwencjonowaniu następnej generacji (NGS: 16S, ITS, metatranskryptomika, RNA-seq, WGS) oraz przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń w analizie kinetyki wzrostu z wykorzystaniem sytemu Biolog (EcoPlate, FF, GenIII, PM).

Homogenizator

 

Aparat ma zastosowanie do izolacji DNA z prób o różnym pochodzeniu (bakterie, grzyby, gleba, roślina), co pozwala na szybką i precyzyjną metodę pozyskania materiału genetycznego o bardzo wysokiej jakości i wysokiej wydajności izolacji. Homogenizator jest stosowany w badaniach z zakresu biologii molekularnej.

Spektrofotometr do DNA i RNA

 

Jest to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę ilości wyizolowanego materiału genetycznego (DNA, RNA). Aparat wykorzystywany jest w badaniach z zakresu biologii molekularnej. Na tej podstawie można precyzyjnie ocenić zarówno ilość, jak i jakość DNA wyizolowanego z gleby (wskaźnik jakości środowiska glebowego), a także DNA wyizolowanego z bakterii i grzybów.

Komora do namnażania i przechowywania drobnoustrojów

 

Urządzenie do namnażania różnych gatunków kultur bakteryjnych i grzybowych w określonych warunkach wzrostu (temperatura, czas, naświetlenie). Komora posiada również możliwość instalacji oświetlenia fotosyntetycznego i/lub UV (sterylność prowadzenia badań). Ponadto dysponuje również zaawansowanymi funkcjami kontroli prowadzonych eksperymentów i możliwościami automatyzacji doświadczeń, co znacznie podwyższa jakość i sprawność prowadzonych badań.

Universal Mutation Detection System

 

Universal Mutation Detection System jest zestawem umożliwiającym wykonanie stosunkowo łatwej i precyzyjnej identyfikacji gatunkowej mikroorganizmów dominujących w danym siedlisku. System ten wykorzystuje metodę PCR-DGGE (ang. Denaturant Gradient Gel Electrophoresis). Jest on także używany w badaniach z zakresu biologii molekularnej i oceny zróżnicowania genetycznego drobnoustrojów pochodzących z różnych środowisk.

Realtime PCR – QPCR

 

Bioanalizator wraz z systemem QPCR – system bazujący na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (qPCR, z ang. quantitative PCR; nazywana też PCR w czasie rzeczywistym). System ten jest wykorzystywany do identyfikacji gatunkowej bakterii i grzybów w badaniach z zakresu biologii molekularnej i genetyce.

Inkubator z wytrząsaniem

 

Inkubator z wytrząsaniem – aparatura ta jest wykorzystywana do namnażania hodowli określonych drobnoustrojów (bakterii, grzybów) na określonych podłożach wzrostowych.

System do przygotowywania ultraczystej wody

 

System do przygotowywania ultraczystej wody. Stosowanie do analiz biologicznych i chemicznych ultraczystej wody o określonych parametrach jest podstawą do uzyskania wiarygodnych i precyzyjnych wyników pomiarów.

Komora laminarna

 

Urządzenie wykorzystywane jest do pracy laboratoryjnej (mikrobiologicznej, genetycznej) w warunkach sterylnych.

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa używana jest w laboratorium biologii molekularnej (izolacja DNA, przygotowywanie reakcji PCR) oraz w pracy mikrobiologicznej (przeszczepianie izolatów bakteryjnych

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close