Miejsce Konferencji

KONFERENCJA NAUKOWA
„Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”
Puławy, 18-19 października 2018 r.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu (materiały, przerwy kawowe, obiad) są finansowane  z Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB, zadania 1.4.

8:00 – 8.30  rejestracja uczestników

8:30 – 9:30 Powitanie uczestników – wystąpienia Dyrektora IUNG-PIB

 

Sesja I (18.10.2018)

9:00 – 9:30 – referat plenarny

9:30 – 10:30 – wystąpienia ustne

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 13:00 – wystąpienia ustne

13:00 – 14:30 – obiad

 

Sesja II

14:30 – 15:30 – wystąpienia ustne

15:30 – sesja posterowa

16:30 – 17:30 – dyskusja

 

Sesja III (19.10.2018)

9:00 – 9:30 – referat plenarny

9:30 – 10:30 – wystąpienia ustne

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 11:30 – referat plenarny

11:30 – 13:00 – wystąpienia ustne

13:00 – 14:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji 14:30 – obiad

 1. Format A4.

 2. Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm.
 3. Czcionka Times New Roman.
 4. Odstęp między wierszami pojedynczy.
 5. Tytuł pracy w j. polskim, pogrubiony, wyśrodkowany – czcionka 12 pkt.
 6. Pełne imię (imiona) i nazwisko(a) autora(ów) – wyśrodkowane, czcionka 12 pkt.,
 7. Afiliacja(e) – wyśrodkowana, czcionka 10 pkt.
 8. Tekst streszczenia w j. polskim – wyjustowany, czcionka 12 pkt.
 9. Objętość nie powinna przekraczań 1 strony.
 10. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel.
 11. Informacja o finansowaniu badań, u dołu strony, wyśrodkowana – czcionka 10 pkt.

Prezentacje ustne i postery

Program warsztatów obejmuje sesje referatowe i sesję posterową.

Wystąpienia ustne

Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint.  Przewidywany czas trwania wystąpień (15 minut).

Postery

Prosimy o przygotowanie posterów o wymiarach: 115 cm długości i 80 cm szerokości.

bio2018@iung.pulawy.pl

Pozostały czas na rejestrację:
2018/09/10 08:00:00

Zaproszenie

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędników administracji państwowej, pracowników sektora rolnego oraz specjalistów reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

 

Przewidujemy organizację następujących paneli naukowych:

 

 1. Aktualne spojrzenie na ocenę gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych.
 2. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na bioróżnorodność funkcjonalną gleb Polski.
 3. Biotesty w analizie stanu gleb, wód i powietrza.
 4. Mikroorganizmy w ochronie środowiska – badania i aspekty praktyczne.

 

W programie Konferencji przewidujemy także panel dotyczący 100-lecia działalności Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W ramach tego panelu zostaną podsumowane najważniejsze wydarzenia z działalności Zakładu oraz główne nurty badawcze również dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego.

 

Komitet Organizacyjny

dr Anna Gałązka

oraz pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej

 

Sekretariat konferencji:

mgr Karolina Gawryjołek

mgr Karolina Furtak

bio2018@iung.pulawy.pl

Do Konferencji pozostało:
2018/10/18 08:00:00