Miejsce Konferencji

Jeśli masz pytanie, napisz do nas:


Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z siedzibą przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w IUNG-PIB jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: jgrzegorska@iung.pulawy.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji Naukowej „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” organizowanej w dniu 22.05.2020  r. przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez IUNG-PIB – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z siedzibą przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konferencji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom kontrolnym.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.iung.pulawy.pl.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.
 • Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do IUNG-PIB: http://www.iung.pulawy.pl/ oraz https://mikro-iung.pl/.

KONFERENCJA NAUKOWA
„Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny”
Puławy, 22.10.2020

 

Konferencja w trybie ON-LINE

Szanowni Państwo,

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w Instytucie termin Konferencji Naukowej: „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” zostaje przeniesiony na 05.11.2020 r.


Konferencja odbędzie się w formie ON-LINE w programie ZOOM.

 

Przypominamy o rejestracji:

https://zoom.us/meeting/register/tJYqdO6przktGdWM2lD230ax71F6pGqMxZIC

 

Program Konferencji pozostaje bez zmian.

Wytyczne dotyczące posterów i prezentacji zawarte w Komunikacie III również są aktualne.

Na postery w formie pliku .pdf czekamy do 25.10.2020 r.

 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close