• Ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy i ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych.
 • Identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem systemu BIOLOG oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej w próbkach środowiskowych.
 • Badania i ekspertyzy mikrobiologiczne.
 • Produkcja i sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych NITRAGINA.

Współpracujemy między innymi z:

 • Zakładem Genetyki i Biotechnologii UMCS w Lublinie w zakresie rozkładu węglowodorów przez drobnoustroje ryzosferowe (A. Gałązka, S. Martyniuk).
 • Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w Lublinie (A. Gałązka, S. Martyniuk).
 • European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences Łódź – Ocena profilu metabolicznego na płytkach BIOLOG w próbkach osadów ściekowych i próbkach ze zlewni Morza Bałtyckiego.
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,  Katedrą Fitopatologii i Mykologii, reprezentowaną przez: prof. zw. dr hab. Zofię Machowicz-Stefaniak, profesor zwyczajny, Kierownika Katedry.
 • Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego, Dyrektora Instytutu.
 • Katedrą Ochrony i Kwarantanny Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Współpraca dotyczy badań z zakresu wpływu grzybów mykoryzowych na wzrost i zdrowotność roślin warzywnych. W ramach współpracy w laboratoriach Zakładu Mikrobiologii przeszkolono w zakresie identyfikacji grzybów mykoryzowych (Glomus etunicatum i Glomus intraradices) trzy osoby: dr hab. Agnieszkę Jamiołkowską oraz dwóch doktorantów: mgr Ali Thanoon i mgr Michała Kotera.
 • Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii.
 • Uniwersytetem Rolniczym w Rzeszowie, prof. dr hab. Ewa Szpunar-Krok.
 • Bio-Sekwestracją CO2 Sp. z o.o. i  Katedrą Leśnictwa i Genetyki Uniwersytetu Castilla-La Mancha (Hiszpania), reprezentowanym przez dr Manuel Esteban Lucas Borja. Przedmiotem współpracy jest pobór prób roślinnych i glebowych do analiz w projekcie Preludium Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski.
 • Katedrą Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zachęcamy do współpracy

Napisz do nas


Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Więcej szczegółów na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

Zamknij