• Ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy i ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych.
 • Identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem systemu BIOLOG oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej w próbkach środowiskowych.
 • Badania i ekspertyzy mikrobiologiczne.
 • Produkcja i sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych NITRAGINA.

Współpracujemy między innymi z:

 • Zakładem Genetyki i Biotechnologii UMCS w Lublinie w zakresie rozkładu węglowodorów przez drobnoustroje ryzosferowe (A. Gałązka, S. Martyniuk).
 • Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w Lublinie (A. Gałązka, S. Martyniuk).
 • European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences Łódź – Ocena profilu metabolicznego na płytkach BIOLOG w próbkach osadów ściekowych i próbkach ze zlewni Morza Bałtyckiego.
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,  Katedrą Fitopatologii i Mykologii, reprezentowaną przez: prof. zw. dr hab. Zofię Machowicz-Stefaniak, profesor zwyczajny, Kierownika Katedry.
 • Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego, Dyrektora Instytutu.
 • Katedrą Ochrony i Kwarantanny Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Współpraca dotyczy badań z zakresu wpływu grzybów mykoryzowych na wzrost i zdrowotność roślin warzywnych. W ramach współpracy w laboratoriach Zakładu Mikrobiologii przeszkolono w zakresie identyfikacji grzybów mykoryzowych (Glomus etunicatum i Glomus intraradices) trzy osoby: dr hab. Agnieszkę Jamiołkowską oraz dwóch doktorantów: mgr Ali Thanoon i mgr Michała Kotera.
 • Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii.
 • Uniwersytetem Rolniczym w Rzeszowie, prof. dr hab. Ewa Szpunar-Krok.
 • Bio-Sekwestracją CO2 Sp. z o.o. i  Katedrą Leśnictwa i Genetyki Uniwersytetu Castilla-La Mancha (Hiszpania), reprezentowanym przez dr Manuel Esteban Lucas Borja. Przedmiotem współpracy jest pobór prób roślinnych i glebowych do analiz w projekcie Preludium Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski.
 • Katedrą Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zachęcamy do współpracy

Napisz do nas


  Zakład Mikrobiologii Rolniczej
  IUNG-PIB w Puławach

  X

  Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close