Kontakt

tel. 81 4786 950

agalazka@iung.pulawy.pl

Śledź profil na ResearchGate

Adiunkt         

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby.
 • Ocena strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności mikroorganizmów glebowych.
 • Bioremediacja gleb.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, IUNG-PIB;
  Temat postępowania habilitacyjnego: “Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin.”
 • 2008: Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby,
  IUNG-PIB Puławy;
  Tytuł pracy: „Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi”;
 • 2003: Magister biotechnologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  Tytuł pracy: „Porównanie aktywności proteolitycznych u Phlebia radiata”.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2004)

Inne:

 • 2010-2011:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”.
tel. 81 4786 951

egrzeda@iung.pulawy.pl

Sekretarka, Technik

Zainteresowania naukowe:

 • Badania aktywności biologicznej gleby
 • Sprzedaż i produkcja szczepionek dla następujących roślin bobowatych: koniczyna, lucerna, komonica, perełkowiec, fasola, groch, soczewica, galega, nostrzyk, wyka, seradela, soja, cieciorka, bobik, ciecierzyca, esparceta, przelot, akacja, łubin, orzech ziemny

Uzyskane stopnie naukowe:

 • Technik ochrony środowiska
 • Technik administracji

Kontakt

tel. 81 4786 962

sm@iung.pulawy.pl

Profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

 • biologiczne wiązanie azotu (rizobia, Azotobacter)
 • choroby odglebowe zbóż
 • glebowa materia organiczna

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1998: Profesor
 • 1993: Doktor habilitowany
 • 1984: Doktor

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 1976)
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologów (od 1992)

Inne:

 • Przewodniczący KT 190 ds. Biologii Gleby, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Ekspert krajowy w ISO/TC 190 – Soil quality/SC4 Biological methods

Kontakt

tel. 81 4786 953

ag@iung.pulawy.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia dotyczące jakości i funkcji gleby w agroekosystemie (glebowa materia organiczna i jej frakcje, różne aspekty aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności, systemy uprawy roli, systemy produkcji roślinnej, ochrona środowiska)

Kontakt

tel. 81 4786 960

babramczyk@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Charakterystyka morfologiczna i molekularna grzybów z rodzaju Diaporthe (Phomopsis) występujących na pędach roślin sadowniczych
 • Biologia molekularna grzybów fitopatogenicznych
 • Endofity grzybowe roślin i wydzielane przez nie metabolity
 • Biologiczna ochrona roślin

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016: Doktor
 • 2006: Magister inżynier

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (od 2010)

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/21/N/NZ9/01526 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 11, pt.: Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”

Kontakt

tel. 81 4786 952

mmaczka@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter
 • Bakterie PSB
 • Nitragina

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006: Magister

Kontakt

tel. 81 4786 958

jgrzadziel@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate       

 

Asystent

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia gleb
 • Analizy metagenomiczne
 • Bioinformatyka
 • Biologia molekularna (klonowanie molekularne, analizy DNA, produkcja i izolacja białek w systemach bakteryjnych)

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2014: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia
  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017)

Kontakt

tel. 81 4786 960

kabramczyk@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

 

Starszy specjalista badawczo-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleb rolnych i leśnych
 • Różnorodność biologiczna mikroorganizmów glebowych obszarów chronionych

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2014: Doktor nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika, specjalność zoohigiena
 • 2008: Magister inżynier ochrony środowiska

Kontakt

tel. 81 4786 955

aks@iung.pulawy.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Zainteresowania naukowe:

 • Symbioza endomykoryzowa
 • Symbioza ektomykoryzowa
 • Symbioza bakterii wiążących azot

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997: Doktor
 • 1981: Magister

Kontakt

tel. 81 4786 952

kgaw@iung.pulawy.pl

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby

Kontakt

tel. 81 4786 952

sstaniak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

 

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Badania na temat aktywności biologicznej gleby
 • Badania zależności pomiędzy aktywnością  mikroorganizmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych chemicznie
 • Badania różnorodności i funkcji mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami  śladowymi i związkami organicznymi
 • Badania nad zastosowaniem mikroorganizmów do wspomagania fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi
 • Rozwój metod inaktywacji zanieczyszczeń w osadach dennych i ściekowych
 • Badania na temat  zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2013: Magister Ochrony Środowiska, Specjalność: Zagrożenia Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • 2011: Inżynier Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inne:

 • Kierownik projektu nr 2015/17/N/ST10/03182 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” (2018-2021)

 • Kierownik projektu realizowanego z Dotacji dla Młodych Naukowców w roku 2016, pt. “Zmiany różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy i intensywnych zmian wilgotności gleby oraz ich konsekwencje dla emisji gazów cieplarnianych”.

Kontakt

tel. 81 4786 960

mlyszcz@iung.pulawy.pl

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Bakterie promujące wzrost roślin PGPB (identyfikacja molekularna bakterii; określanie właściwości promujących wzrost roślin)
 • Drzewa szybko rosnące z rodzaju Paulownia spp.(analizy meatgenomowe mikrobiomu drzew, określanie aktywności biologicznej gleb w uprawach rolno-leśnych)
 • Bioróżnorodność mikroorganizmów

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2015: Magister biologii, specjalność: mikrobiologia

Inne:

Kierownik projektu nr 2016/23/N/NZ9/02157 Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 12, pt.: Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P. elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” (2017-2020)

Kontakt

tel. 81 4786 961

kfurtak@iung.pulawy.pl

Follow me on ResearchGate

 

 

Specjalista

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleb
 • Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb
 • Funkcjonalność mikrobiomu glebowego, metoda Biolog® EcoPlate™
 • Wpływ warunków stresowych na społeczności mikroorganizmów glebowych
 • Wpływ różnych sposobów użytkowania gleby na jej aktywność biologiczną

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2015: Magister biotechnologii, specjalność: biotechnologia środowiska
  Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2017)

Kontakt

tel. 81 4786 959

jciepiel@iung.pulawy.pl

Specjalista

Kontakt

tel. 81 4786 956

Technik

 • Dr Anna Gałązka

 • Emilia Grzęda

 • Prof. Stefan Martyniuk

 • Dr inż. Anna M. Gajda

 • Dr inż. Barbara Abramczyk

 • Mgr Monika Kozieł

 • Mgr Jarosław Grządziel

 • Dr inż. Karol Abramczyk

 • Dr Andrzej Księżniak

 • Mgr Karolina Gawryjołek

 • Mgr Sylwia Siebielec

 • Mgr Małgorzata Woźniak

 • Mgr Karolina Furtak

 • Mgr Jarosław Ciepiel

 • Krystyna Lewtak

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Więcej szczegółów na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

Zamknij