W dniach 17-18 czerwca 2021 r. odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk, którego nasz Zakład jest współorganizatorem.

 

 W dniach 17-18 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Katedrę Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii SGGW, wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams SGGW. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących różnych środowisk, prowadzonych technikami metagenomicznymi.

 

Konferencja była V edycją Sympozjum Mikrobiologicznego pt. ”Metagenomy różnych środowisk”, które w ubiegłych latach odbywało się u pozostałych współorganizatorów spotkania, tj. Instytut Agrofizyki PAN reprezentowany przez Panią Profesor dr hab. Magdalenę Frąc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowany przez Panią dr hab. Jolantę Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB reprezentowany przez Panią dr hab. Annę Gałązkę prof. IUNG oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowany przez dr hab. Agnieszkę Wolińską prof. KUL.

 

W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział 117 przedstawicieli świata nauki. Wykłady plenarne zaprezentowało pięciu wybitnych Profesorów, tj. Profesor Adam Jaworski z Uniwersytetu Łódzkiego, Profesor Magdalena Popowska i Profesor Łukasz Dziewit z Uniwersytetu Warszawskiego, Profesor Anna Sikora z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Profesor Wiesław Barabasz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Ponadto zaprezentowano 14 referatów naukowych oraz 18 wyróżnionych plakatów naukowych z łącznej puli 63 plakatów zgłoszonych na konferencję.

 

Patronatem naukowym Konferencji było:

 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne;
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne;
 • Environmental Mutagenesis and Genomics Society;
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne.

 

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:

Referaty:

 • Charakterystyka metaboliczna i genetyczna bakterii glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym – Marzec-Grządziel A.

Postery:

 • Wpływ różnych przedplonów na bioróżńorodność gleb w trwałym doświadczeniu polowym z pszenicą ozimą – Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Ciepiel J., Marzec-Grządziel A., Przybyś M., Smagacz J.;
 • Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych – Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Gawryjołek K., Kozieł M., Martyniuk S.;
 • Wpływ wieloletniego użytkowania słomy na mikrobiom, potencjał metaboliczny i plon roślin – Gałązka A., Grządziel J., Marzec-Grządziel A., Niedźwiecki J., Gawryjołek K., Furtak K.;
 • Wpływ warunków symulowanej powodzi na strukturę społeczności grzybów w madach rzecznych – Furtak K., Grządziel J., Gałązka A.;
 • Ocena wpływu dodatku konsorcjów bakteryjnych na bioróżnorodność funkcjonalną gleby – Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Feledyn-Szewczyk B., Frąc M.;
 • Aktywność enzymatyczna w glebie z dodatkiem egzogennej materii organicznej – Siebielec S., Siebielec G., Grzęda E.

Ponadto byli współautorami następujących wystąpień:

 • Nowe spojrzenie na skład mikrobiomu nasion pszenicy zwyczajnej i orkiszowej – Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Woźniak M., Furtak K., Gałązka A., Dziadczyk E., Skórzyńska-Polit E., Wolińska A.;
 • Bioróżnorodność w aspekcie mono – metagenomiczne wskaźniki jakości gleby spod wieloletniej uprawy kukurydzy – Wolińska A., Podlewski J., Słomczewski A., Sochaczewska A., Grządziel J., Gałązka A., Kuźniar A.;
 • Krótko- i długoterminowy wpływ dodatku biowęgla na utlenianie metanu i strukturę społeczności mikroorganizmów w glebie – Kubaczyński A., Walkiewicz A., Pytlak A., Grządziel J., Gałązka A., Brzezińska M.;
 • Różnorodność mikrobiologiczna w solankach: od prób środowiskowych do biotechnologicznego potencjału izolatów – Goraj W., Trzpil A., Tyburczyk D., Piotrowicz R., Grządziel J., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Banach A., Gałązka A., Wolińska A.

 

Miło nam również poinformować, że poster dr Anny Marzec-Grządziel został wyróżniony przez komisję konkursową.

 

V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy różnych środowisk 2021

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close