Zakład Mikrobiologii Rolniczej

IUNG-PIB w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

 

Zakład Mikrobiologii Rolniczej

 Puławy

Wykaz czasopism naukowych wraz z przypisanymi dziedzinami naukowymi i punktami.


 

Prace w terenie

... i w laboratorium

Projekt i realizacja strony

Jarosław Grządziel   

Karolina Furtak        

Nadchodzące wydarzenia

 

Pełny kalendarz

Nowa publikacja w Acta Agrobotanica

Król E.D., Abramczyk B.A., Zimowska B., Zalewska E.D. (2019): Estimation of the antifungal activity of some preparations against Diaporthe eres under in vitro conditions. Acta Agrobotanica, 72(4):1789; DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1789

Nowa publikacja w Catena

Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 188, 104448.

Zakład Mikrobiologii IUNG-PIB członkiem konsorcjum w konkursie OPUS17 (NCN)

Mamy przyjemność poinformować, że Zakład Mikrobiologii (IUNG-PIB) został członkiem konsorcjum realizującym projekt TreesBEEs, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w konkursie OPUS17. 

Nowa publikacja w Postępach Mikrobiologii

Furtak K., Gałązka A. (2019): Edaphic factors and their influence on the microbiological biodiversity of the soil environment. Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii, 58, 4, 375-384.

Nowa publikacja w Polish Journal of Agronomy

Furtak K., Gałązka A. (2019): Enzymatic activity as a popular parameter used to determine the quality of the soil environment. Polish Journal of Agronomy, 37, 22-30.

Życzenia

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta były radosne i szczęśliwe. Niech będą okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych. A Nowy Rok niech będzie źródłem sukcesów i pomyślności.

Nowa publikacja w Polish Journal of Soil Science

Furtak K., Gałązka A. (2019): Effect of organic farming on soil microbiological parameters. Polish Journal of Soil Science, 52, 2: 259-267.

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy Różnych Środowisk”

  Link do wydarzenia: https://www.metagenomy2020.com/

Odbiór Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 przez mgr inż. Sylwię Siebielec

W dniach 28 – 29 listopada pracownica naszego Zakładu mgr inż. Sylwia Siebielec miała przyjemność odebrać Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Pracownicy Zakładu na Uniwersytecie w Tybindze

W dniach 04-08.11.2019 doktorantki naszego Zakładu – mgr inż. Sylwia Siebielec oraz mgr Małgorzata Woźniak – przebywały na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech (Eberhard Karls Universität Tübingen; University of Tübingen) w ramach stażu naukowego.

Nowa publikacja w International Journal of Molecular Sciences

Woźniak M., Gałązka A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J. (2019): Endophytic Bacteria Potentially Promote Plant Growth by Synthesizing Di fferent Metabolites and their Phenotypic/Physiological Profiles in the Biolog GEN III MicroPlateTM Test. International Journal of Molecular Sciences, 20, 5283.

Nowa publikacja w Systematic and Applied Microbiology

Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Gałązka A., Wolińska A. (2019): Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L.(cv.

Nowa publikacja w International Journal of Agriculture & Biology

Smagacz J., Martyniuk S.: Take-all disease and performace of winter wheat cultivars as influenced by different forecrops in two crop rotation. International Journal of Agriculture & Biology

Konferencja Naukowa “Ochrona biróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”

W dniu 16 października 2019 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, miała miejsce Konferencja Naukowa pt. “Ochrona biróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń“.

Odwołanie do pracy mgr Sylwii Siebielec w artykule w Gazecie Wyborczej

W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący żywności ekologicznej. Autorzy tekstu powołali się w nim na pracę pracownika naszego Zakładu – mgr Sylwii Siebielec.  

Nowa publikacja w Journal of Elementology

Michałojć Z., Koter M., Dzida K., Jarosz Z., Pitura K., Jamiołkowska A., Księżniak A. (2019) Influence of fertilization and mycorrhiza on growth and development of rhododendron (Rhododedndron hybridum) in a nursery. Journal of Elementology 24 (4), 1349-1361.  

Nowa publikacja w Water

Urbaniak M., Wyrwicka A., Siebielec G., Siebielec S., Kidd P., Zieliński M. (2019) The Application of Different Biological Remediation Strategies to PCDDs/PCDFs Contaminated Urban Sediments. Water 11, 1962.  

Nowa publikacja w Molecular Sciences

Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubaczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Kuźniar A., Gałązka A., Stępniewska Z. (2019) Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community. Molecular Sciences 20, 4415.  

Nowa publikacja w BioResources

Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Frąc M. (2019) Metagenomic analysis of bacterial and fungal community composition associated with Paulownia elongata x Paulownia fortunei. BioResources 14(4), 8511-8529.  

53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna

W dniach 08-11 września 2019 r. w Poznaniu, w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, miała miejsce 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych.

16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019

W dniach 4-7 września 2019 r.  na wyspie Rodos odbyła się  16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019. W spotkaniu uczestniczyła pracownica naszego Zakładu – mgr inż. Sylwia Siebielec oraz dr hab. Grzegorz Siebielec z Zakładu Gleboznawstwa Erozji

30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

W dniach 2-7 września 2019 r.  w Lublinie miał miejsce 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego pod hasłem Gleba źródłem życia.

Nowa publikacja w Water

Wyrwicka A., Urbaniak M., Siebielec G., Siebielec S., Chojak-Koźniewska J., Przybylski M., Witusińska A., Kidd P.S. (2019) The influence of bottom sediments and inoculation with rhizobacterial inoculants on the physiological state of plants used in urban plantings. Water, 11, 1792.  

IUNG-PIB gościem „Środy z Ambasadorem” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

W dniu 7 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie z cyklu “Środa z Ambasadorem“, w którym uczestniczyli przedstawiciele IUNG-PIB, wśród których była obecna mgr Sylwia Siebielec z naszego Zakładu.

Zapraszamy na XVI Lubelski Festiwal Nauki w IUNG-PIB

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVI Lubelskim Festiwalu Nauki. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się pokazy przygotowane przez pracowników naszego Zakładu.

Nowa publikacja w BioResources

  Gałązka A., Jończyk K., Gawryjołek K., Ciepiel J. (2019) The impact of biochar doses on soil quality and microbial functional diversity. BioRes. 14(4), 7852-7868.  

Nowa publikacja w Sustainability

Gałązka A., Grzęda E., Jończyk K. (2019): Changes of Microbial Diversity in Rhizosphere Soils of New Quality Varieties of Winter Wheat Cultivation in Organic Farming. Sustainability, 11, 4057; doi:10.3390/su11154057.  

Nowa publikacja w International Environmental Science and Pollution Research

Borowik A., Wyszkowska J., Gałązka A., Kucharski J. (2019): Role of Festuca rubra and Festuca arundinacea in determinig the functional and genetic diversity of microorganisms and of the enzymatic activity in the soil polluted with diesel oil. International Environmental Science and Pollution

Nowa publikacja w Applied Ecology and Environmental Research

Bojarszczuk J., Księżak J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Influence of soil microbial activity and physical properties on soil respiration under maize (Zea mays L.). Applied Ecology and Environmental Research; 17 (4),  8011-8022.  

Oficjalna lista czasopism naukowych wraz z punktami (MNiSW)

W dniu 31 lipca MNiSW opublikowało wykaz czasopism naukowych wraz z przypisanymi dziedzinami naukowymi i punktami.

Nowa publikacja w International Journal of Environmental Research and Public Health

Kuźniar A., Furtak K., Włodarczyk K., Stępniewska Z., Wolińska A. (2019): Methanotrophic Bacterial Biomass as Potential Mineral Feed Ingredients for Animals. International Journal of Environmental Research and Public Health; 16, 15, 2674; https://doi.org/10.3390/ijerph16152674

Nowa publikacja w Sustainability

Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Analysis of Soil Properties, Bacterial Community Composition, and Metabolic Diversity in Fluvisols of a Floodplain Area. Sustainability; 11, 14, 3929; https://doi.org/10.3390/su11143929

Nowa publikacja w Waste and Biomass Valorization (Springer)

Mierzwa-Hersztek M., Wolny-Koładka K., Gondek K. , Gałązka A., Gawryjołek K., Effect of Coapplication of Biochar and Nutrients on Microbiocenotic Composition, Dehydrogenase Activity Index and Chemical Properties of Sandy Soil, Waste Biomass Valor, 2019, https://doi.org/10.1007/s12649-019-00757-z

IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS

W dniach 13-14 czerwca 2019 r.  w Nałęczowie odbyła się IV Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS.

VIII Kongres Europejskich Mikrobiologów (Glasgow, Szkocja) – Wyróżnienie dla pracy mgr Małgorzaty Woźniak

W ramach VIII Kongresu Europejskich Mikrobiologów, który odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2019 r. w Glasgow, Komitet Naukowy konferencji wybrał spośród wydawnictw towarzystw zrzeszonych w FEMS wyróżniające się publikacje  naukowe.  

IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy Różnych Środowisk”

W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Lublinie, w Ecotech-Complex – Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, miało miejsce IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”.

Krajowa Platforma Glebowa “Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”

W dniu 26 czerwca 2019 r. miało miejsce VI spotkanie w ramach Krajowej Platformy Glebowej, w tym roku pt. „Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 – Mgr Sylwia Siebielec laureatką

Mamy przyjemność poinformować, że mgr inż. Sylwia Siebielec otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  

Konferencja Naukowa “Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB”

W dniach 6-7 czerwca 2019 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB.

Nowa Publikacja w Acta Agriculturae Scandinavica

Jaskulska I., Gałązka A., Jaskulski D., Strip-till as a means of decreasing spatial variability of winter barley within a field scale. Acta Agriculturae Scandinavica, 2019, https://doi.org/10.1080/09064710.2019.1616812 (20 pkt. MNiSW, 0.894 IF)   

Nowa publikacja w czasopiśmie Acta Mycologica

Jamiolkowska A., Thanoon A.H., Patkowska E., Grządziel J., Impact of AMF Claroideglomus etunicatum on the structure of fungal communities in the tomato rhizosphere. Acta Mycologica, 2019, DOI: https://doi.org/10.5586/am.1120

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Sylwia Siebielec uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości“.

Dr Anna Gajda otrzymała stopień doktora habilitowanego – gratulujemy!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Pani Dr Anna Gajda otrzymała stopień doktora habilitowanego.

8th International Conference for Young Researchers

W dniach 25-27 kwietnia 2019 roku miała miejsce 8th International Conference for Young Researchers organizowana przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyła mgr Karolina Furtak.

Życzenia

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności, radosnej i rodzinnej atmosfery.     Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 6 marca 2019 r. dr hab. Anna Gałązka prof. IUNG wygłosiła referat podczas szkolenia z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo.

Konferencja nt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa”

W dniu 28.02.2019 odbyła się konferencja pt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa” zorganizowana w ramach zadania 2.7. programu wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020).

Nowa publikacja w czasopiśmie Scientific Reports (Nature)

Martyniuk S., Pikuła D., Kozieł M., 2019. Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol. Scientific Reports, 9, 1878, doi: 10.1038/s41598-018-37087-4. (40 pkt. MNiSW, IF = 4.122)  

Temat statutowy 2.41 – Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie

Temat statutowy 2.41

Nowa publikacja w Soil Research

Gajda A.M., Czyż E.A., Furtak K., Jończyk K., 2019. Effects of crop production practices on soil characteristics and metabolic diversity of microbial communities under winter wheat. Soil Research, https://doi.org/10.1071/SR18113

Szkolenie z Biolog Restrospect

W dniach 24 – 25 stycznia 2019 roku pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym programu Biolog Retrospect organizowanym przez przedstawicieli firmy BioMaxima S.A.

Nowa publikacja w czasopiśmie Journal of Elementology

Martyniuk S., Jończyk K., Kozieł M., 2019. Phosphate solubilizing microorganisms and phosphatase activities in the rhizosphere soil of organically grown winter wheat cultivars. Journal of Elementology, 24(2):461-471, 10.5601/jelem.2018.23.3.1678

Konferencja “Program Wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyła się Konferencja pt. Program Wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki.

Nowa publikacja w czasopiśmie Frontiers in Microbiology

Grządziel J., Gałązka A.,Fungal Biodiversity of the Most Common Types of Polish Soil in a Long-Term Microplot Experiment. Frontiers in Microbiology, 2019, 10.3389/fmicb.2019.00006

53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w 53 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych, organizowanej w dniach 8 – 11.09.2019 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy różnych środowisk” – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk” organizowanej w dniach 27-28 czerwca 2019 roku przez UMCS we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Instytutu Agrofizyki IA-PAN, KUL oraz SGGW.

Nowa publikacja w czasopiśmie International Journal of Phytoremediation

Siebielec S., Siebielec G., Urbaniak M., Smreczak B., Grzęda E., Wyrwicka A., Kidd P.S. Impact of rhizobacterial inoculants on plant growth and enzyme activities in soil treated with contaminated bottom sediments. International Journal of Phytoremediation, 2019, 10.1080/15226514.2018.1524833.

Nowa publikacja w czasopiśmie Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych

Woźniak M., Gałązka A., Frąc M. Paulownia – Szybko rosnące, wielofunkcyjne drzewo bioenergetyczne.Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, 2018, Tom 67, Numer 4, str. 781-789.   PDF publikacji: LINK   Streszczenie Plantacje lasów o krótkiej rotacji są obiecującym narzędziem zmniejszenia stężenia

Spotkanie noworoczne

Dnia 9 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie noworoczne pracowników oraz doktorantów IUNG-PIB.

Nowa publikacja w czasopiśmie Sustainability

Grządziel J., Furtak K., Gałązka, A. Community-Level Physiological Profiles of Microorganisms from Different Types of Soil That Are Characteristic to Poland—A Long-Term Microplot Experiment. Sustainability 2019, 11, 56., https://doi.org/10.3390/su11010056

Wszczęcie przewodów doktorskich

W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się CCLXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, podczas którego wszczęto przewody doktorskie czterech pracowników Zakładu Mikrobiologii Rolniczej.

Życzenia

 

Konferencja IUNG-PIB w MRiRW

W dniu 13 grudnia 2018 r. dr hab. Anna Gałązka uczestniczyła w konferencji poświęconej ocenie realizacji programu wieloletniego pn. “Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

Seminarium poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego

W dniu 03.12.2018 roku odbyły się seminaria poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego dwóch pracowników naszego Zakładu.

Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego

W dniu 13.11.2018 roku odbyły się seminaria poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego dwóch pracowników naszego Zakładu.

Konferencja Naukowa “Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”

W dniach 18-19 października 2018 r. miała miejsce Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, która była organizowana przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej w ramach zadania 1.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020).

Dr Anna Gałązka otrzymała stopień doktora habilitowanego – Gratulujemy !

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że Pani Dr Anna Gałązka (Kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej) otrzymała stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy! Jest to uhonorowanie znaczącego dorobku naukowego Pani dr hab. Anny Gałązki, a także Jej wieloletniej pracy w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej (IUNG-PIB).  

XV Lubelski Festiwal Nauki 2018

W dniach 17-21 września 2018 w IUNG-PIB odbywał się XV Lubelski Festiwal Nauki.

12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, 17-19.09.2018 Lublin

W dniach 17-19 września 2018 pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w: “12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate” organizowanej przez Instytut Agrofizyki PAN oraz Fundację Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyło w niej 133 osób z 18 krajów.

3rd International Conference of Young Scientists „Soil in the environment”, 16-19.09.2018 Kraków-Poronin

W dniach 16-19 września 2018 w Poroninie miała miejsce 3 Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców: Soil in the environment ” w której uczestniczyło pięcioro pracowników naszego Zakładu.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, 13-15.09.2018 Rzeszów-Krasiczyn

W dniach 13-15 września 2018 pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego” ” w Krasiczynie.

Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy naszego Zakładu (mgr K. Furtak, mgr M. Woźniak, mgr J. Grządziel) wchodzą w skład zespołu badawczego projektu LIDER IX pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk

Nowa publikacja w Frontiers in Microbiology

Genetic and Functional Diversity of Bacterial Microbiome in Soils With Long Term Impacts of Petroleum Hydrocarbons, Gałązka A., Grządziel J., Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Strzelecka J., Smreczak B.; Frontiers in Microbiology, 2018, 9: 1923 https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01923

Rozdział w monografii

Activity and Variety of Soil Microorganisms Depending on the Diversity of the Soil Tillage System, Furtak K.,  Gajda A.M.,  w:  Sustainability of Agroecosystems, Alexandre Bosco de Oliveira, IntechOpen, 2018 DOI: 10.5772/intechopen.72966 

Nowa publikacja w The Journal of Agricultural Science

The identification and genetic diversity of endophytic bacteria isolated from selected crops. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Głodowska M. ; The Journal of Agricultural Science, 2018, 1-10. DOI: 10.1017/S0021859618000618

Nowa publikacja w Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Intensyfikacja rolnictwa a środowisko naturalne. Głodowska M., Gałązka A.,  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 592, 2018, 3-13, DOI 10.22630/ZPPNR.2018.592.1

Nowa publikacja w Ecological Chemistry and Engineering S.

Response of pulses to seed or soil application of rhizobial inoculants, Martyniuk S., Kozieł M., Gałązka A., Ecological Chemistry and Engineering S, 2018; 25(2): 323-329.

Nowa publikacja w Postępach Mikrobiologii

Biochemiczne metody oceny różnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów glebowych, Furtak K., Gajda A.M., Postępy Mikrobiologii; 2018, 57, 2, s.194-202. Link do publikacji:       Streszczenie: Mikrobiom glebowy składa się z wysoce zróżnicowanych pod względem strukturalnym oraz funkcjonalnym grup mikroorganizmów. Stanowi on

Bioróżnorodność 2018 – Zaproszenie na październikową konferencję IUNG

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt.: „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, organizowaną przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB), która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 w Puławach.

Zakład Mikrobiologii na III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym

W dniach 28-29 czerwca 2018 pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk” w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Publikacja w Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus

Abramczyk B.A., Król E.D., Zalewska E.D., Zimowska B., Morphological characteristics and pathogenicity of Diaporthe eres isolates to the fruit tree shoots, Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 2018, 125-133, DOI: 10.24326/asphc.2018.6.13.   Abstrakt: This work is a continuation of research on Diaporthe genus isolates

Nowa publikacja w BioResources

Microbial Diversity of Paulownia spp. Leaves – A New Source of Green Manure, Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M.; BioResources, 2018 Link do publikacji:       Abstract This study aimed to analyze the structural and functional diversity of

Nowa publikacja w Science of The Total Environment

Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime, Siebielec S., Siebielec G., Stuczyński T., Sugier P., Grzeda E., Grządziel J.; Science of The Total Environment, 2018, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.372   Link do publikacji:  Link do darmowego,

Dni Otwarte w IUNG-PIB

Serdecznie zapraszamy w dniach 21-25 maja 2018 r. na Dni Otwarte organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. W tych dniach będą miały miejsce prelekcje, wykłady oraz pokazy doświadczeń przygotowane przez pracowników różnych Zakładów.   Zapraszamy szczególnie na

Nowa publikacja w Journal of Cleaner Production

Long-term impact of sewage sludge, digestate and mineral fertilizers on plant yield and soil biological activity; Siebielec S., Siebielec G., Lipski D., 2018, 187: 372–379,  Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.245   Link do publikacji:             

Wykład Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Dnia 22 marca w CSK IUNG-PIB miał miejsce wykład pt.: “Diagnostyka boreliozy i monitorowanie jej leczenia testami Lyme Trace ELISA”. Prezentację przedstawiła Pani dr inż. Małgorzata Kozłowska – specjalista ds. Szkoleń i Informacji Naukowej, EUROIMMUN Polska. Wykład odbył się pod patronatem Puławskiego

52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna “Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”

Zachęcamy do udziału w 52 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt.:   “Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2018. Więcej informacji jest dostępnych na stronie konferencji: www.52konferencjamikrobiologiczna.us.edu.pl .

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy różnych środowisk”

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej konferencji mikrobiologicznej „Metagenomy różnych środowisk” organizowanej w dniach 28-29 czerwca 2018 roku przez KUL we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Instytutu Agrofizyki IA-PAN, UMCS oraz SGGW. Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i

Nowa publikacja w Frontiers in Microbiology

Fungal Genetics and Functional Diversity of Microbial Communities in the Soil under Long-Term Monoculture of Maize Using Different Cultivation Techniques; Gałązka A., Grządziel J.; Frontiers in Microbiology, 2018, 9, 76, doi: 10.3389/fmicb.2018.00076 Link do publikacji:           

Nowa publikacja w Plant, Soil and Environment

Assessment of the glomalins content in the soil under winter wheat in different crop production systems, Gałązka A., Gawryjołek K., Gajda A., Furtak K., Księżniak A., Jończyk K., Plant, Soil and Environment, 2018, 64: 32-3 Link do publikacji: Plant, Soil and Environment   Abstrakt: The aim

Nowa publikacja pracowników w International Agrophysics

Impact of abiotic factors on development of the community of arbuscular mycorrhizal fungi in the soil: a Review; Jamiołkowska A., Księżniak A., Gałązka A., Hetman B., Kopacki M., Skwaryło- Bednarz B.; International Agrophysics, 2018, 32, 1, 133-140,10.1515/intag-2016-0090 Link do publikacji:

Nowa publikacja pracowników w International Agrophysics

Effects of conventional and reduced tillage of soil wellness. Gajda A.M., Czyż E.A, Dexter A.R, Furtak K.M., Grządziel J., Stanek-Tarkowska J.; International Agrophysics, 2018, 32, 81-91, doi: 10.1515/intag-2016-0089; Link do publikacji: http://www.international-agrophysics.org/en/artykul/1079   Abstrakt The effects of different tillage systems

Temat statutowy 1.21 – Małgorzata Woźniak

Temat statutowy 1.21

Nasze projekty

  • Wszystkie
  • Działalność statutowa IUNG-PIB
  • Konferencje
  • MNiSW
  • NCBiR
  • NCN
  • Wydarzenia

Zakład Mikrobiologii IUNG-PIB członkiem konsorcjum w konkursie OPUS17 (NCN)

Mamy przyjemność poinformować, że Zakład Mikrobiologii (IUNG-PIB) został członkiem konsorcjum realizującym projekt TreesBEEs, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w konkursie OPUS17. 

Temat statutowy 1.27 – Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym

Temat statutowy 1.27

Temat statutowy 1.20 – Ocena strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie i w ryzosferze zbóż

Temat statutowy 1.20

Temat statutowy 2.41 – Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie

Temat statutowy 2.41

Konferencja “Program Wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyła się Konferencja pt. Program Wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki.

Dotacja dla młodych naukowców 2018 – mgr Karolina Furtak

Dnia 05.12.2018 r. mgr Karolina Furtak wygłosiła prezentację podsumowującą realizację kilkumiesięcznego tematu badawczego pt. Wpływ letnich powodzi na zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Projekt był realizowany w ramach dotacji dla młodych naukowców ze środków MNiSW w

Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy naszego Zakładu (mgr K. Furtak, mgr M. Woźniak, mgr J. Grządziel) wchodzą w skład zespołu badawczego projektu LIDER IX pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk

Projekt finansowany z NCBiR, BIOSTRATEG: BIO-FERTIL

BIOSTRATEG: „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (BIO-FERTIL), realizowany w latach 2018-2021. Współwykonawstwo w projekcie Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w zadaniu: Ocena aktywności biologicznej gleb – dr A. Gałązka.

Projekt BIOSTRATEG – “EcoFruits”, IUNG członkiem Konsorcjum

Projekt pt. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close