Profil badawczy Zakładu

 • Mikrobiologia
 • Biologia molekularna
 • Biologia środowiskowa
 • Gleby użytkowe
 • Metagenomika
 • Biolog EcoPlate
 • Biolog GenIII
 • DGGE
 • Real time PCR

Biologia molekularna, genetyka

Biologia molekularna, genetyka

Zróżnicowanie genetyczne oraz identyfikacja mikroorganizmów glebowych

(PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System)

           

Więcej szczegółów

Możliwe zastosowania systemu Biolog:

 

 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem płytek GenIII

 • analiza funkcjonalna wybranych szczepów – krzywe wzrostu, tempo rozkładu różnych substratów (do wyboru kilkaset różnych źródeł węgla i azotu)

 • wpływ dodatków (antybiotyków, środków ochrony roślin, nawozów … ) na wzrost i tempo rozkładu substratów przez bakterie lub grzyby

 • analiza bogatych gatunkowo próbek środowiskowych (gleba, ścieki, woda) pod kątem całościowego metabolizmu konsorcjów bakteryjnych (płytki ECO) lub grzybowych (FF)

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby)

 • kompletna analiza od surowego pliku fastq
 • opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna
 • alfa i beta bioróżnorodność

Interaktywne wizualizacje

(kliknij i sprawdź)

[OTWÓRZ W PEŁNYM EKRANIE]

DGGE - PCR

DGGE - PCR

Ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE

             

Bakterie symbiotyczne

Bakterie symbiotyczne

Badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA)

         

Ponadto:

 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.

1)  Wstępne analizy gleby:

 1. Oznaczanie suchej masy gleby.
 2. Pomiar pH i EC gleby.
 3. Oznaczenie całkowitej pojemności wodnej gleby.

2) Analizy środowiskowe gleby:

 1. Analiza aktywności enzymatycznej gleby:
  • Dehydrogenaz;
  •  Fosfatazy kwaśnej i zasadowej.
 2. Oznaczanie biomasy (C i N) w próbkach glebowych metodą fumigacji-ekstrakcji.
 3. Analiza mikrobiologiczna próbek glebowych (metoda klasycznych wysiewów na płytki).
 4. Analiza ruchomych frakcji węgla:
  • Analiza zawartości węgla organicznego ekstrahowanego zimną i gorącą wodą;
  • Oznaczanie zawartości POM w glebie.
 5. Oznaczanie zawartości glomalin ogólnych oraz łatwo-ekstrahowanych w glebie.

3)  Analizy z wykorzystaniem technik molekularnych:

 1. Izolacja DNA glebowego.
 2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR).
 3. Elektroforeza w żelu agarozowym.
 4. Elektroforeza w żelu z gradientem czynnika denaturującego (DGGE).

4)   Analiza prób glebowych pod kątem zróżnicowania metabolicznego z użyciem Biolog System.

Początki działalności Zakładu Mikrobiologii Rolniczej datowane są na 1918 rok, kiedy to w ówczesnym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach utworzono Pracownię Mikrobiologii pod kierownictwem prof. Kazimierza Basalika. Niestety, po roku profesor opuszczał Puławy powołany na dyrektora Instytuty Rolniczej w Bydgoszczy i wraz z jego odejściem zamknięto Pracownię.

 

Po 12 latach przerwy Pracownia Mikrobiologii została odtworzona. Jej kierownikiem została prof. Jadwiga Ziemięcka. W 1936 roku Pracownię przekształcono na Dział Mikrobiologii Rolniczej, a profesor otrzymała trzech współpracowników i osobne pomieszczenie pracownicze.

 

W 1932 roku rozpoczęto w Dziale prace nad szczepionkami dla roślin motylkowatych. W ciągu kilku lat badań, wyselekcjonowano aktywne szczepy Rhizobium dla soi i lucerny. Temat ten jest kontynuowany dalej w Zakładzie.

 

Pracownicy Działu w latach 1939-1950 napisali podręcznik mikrobiologii „Wstęp do Mikrobiologii Rolniczej” (T. Matuszewski). Dodatkowo, podjęto współpracę z Zakładem Wyrobu Surowic i Szczepionek, gdzie wytwarzano preparat o nazwie Nitradix stosowany do szczepienia roślin motylkowych.

 

W 1944 roku, w wyniku działań wojennych Dział Mikrobiologii Rolniczej został zniszczony, podobnie jak inne pracownie Instytutu. Od 1945 roku trwały prace naprawcze i odbudowa zniszczonych pracowni. Od 1948 roku Dział współorganizował na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu w Lublinie Studium Specjalistyczne w Naukach Mikrobiologicznych, pierwsze w Polsce. W ramach Studium wykładano mikrobiologię i technologię rolniczą, odbywały się także ćwiczenia. W ciągu 5 lat istnienia Studium wykonano 10 prac magisterskich oraz 4 prace doktorskie.

 

Od 1948 roku w Dziale prowadzone były badania dotyczące szczepienia roślin bakteriami z rodzaju Azotobacter. Wyselekcjonowano aktywne szczepy oraz opracowano technikę wyrobu szczepionek.

 

Ważnym wydarzeniem w dziejach Działu była reorganizacja Instytutu w 1950 roku. Powołano wtedy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), a Dział po zmianach otrzymał nazwę Zakładu Mikrobiologii Rolniczej. Kierownictwo Zakładem dalej powierzono prof. Jadwidze Ziemięckiej.

 

 

 

Dotychczasowi kierownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej:

1918-1919 – prof. dr hab. Kazimierz Basalik

1931-1961 – prof. dr hab. Jadwiga Ziemięcka

1961-1987 – prof. dr hab. Wanda Maliszewska

1987-1993 – prof. dr hab. Józef Kobus

1993-2013 – prof. dr hab. Stefan Martyniuk

2013-obecnie – dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

 

 

 

W 2018 roku podczas Konferencji Naukowej pt. Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski” Zakład obchodził symboliczne 100-lecie działalności.

 

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, chętnie odpowiemy !

Skorzystaj z prostego formularza poniżej:


  Zakład Mikrobiologii Rolniczej
  IUNG-PIB w Puławach

  X

  Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close