Profil badawczy Zakładu

 • Mikrobiologia
 • Biologia molekularna
 • Biologia środowiskowa
 • Gleby użytkowe
 • Metagenomika
 • Biolog EcoPlate
 • Biolog GenIII
 • DGGE
 • Real time PCR

Biologia molekularna, genetyka

Biologia molekularna, genetyka

Zróżnicowanie genetyczne oraz identyfikacja mikroorganizmów glebowych

(PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System)

           

Więcej szczegółów

Możliwe zastosowania systemu Biolog:

 

 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem płytek GenIII

 • analiza funkcjonalna wybranych szczepów – krzywe wzrostu, tempo rozkładu różnych substratów (do wyboru kilkaset różnych źródeł węgla i azotu)

 • wpływ dodatków (antybiotyków, środków ochrony roślin, nawozów … ) na wzrost i tempo rozkładu substratów przez bakterie lub grzyby

 • analiza bogatych gatunkowo próbek środowiskowych (gleba, ścieki, woda) pod kątem całościowego metabolizmu konsorcjów bakteryjnych (płytki ECO) lub grzybowych (FF)

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby)

 • kompletna analiza od surowego pliku fastq
 • opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna
 • alfa i beta bioróżnorodność

Interaktywne wizualizacje

(kliknij i sprawdź)

[OTWÓRZ W PEŁNYM EKRANIE]

DGGE - PCR

DGGE - PCR

Ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE

             

Bakterie symbiotyczne

Bakterie symbiotyczne

Badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA)

         

Ponadto:

 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.

1)  Wstępne analizy gleby:

 1. Oznaczanie suchej masy gleby.
 2. Pomiar pH i EC gleby.
 3. Oznaczenie całkowitej pojemności wodnej gleby.

2) Analizy środowiskowe gleby:

 1. Analiza aktywności enzymatycznej gleby:
  • Dehydrogenaz;
  •  Fosfatazy kwaśnej i zasadowej.
 2. Oznaczanie biomasy (C i N) w próbkach glebowych metodą fumigacji-ekstrakcji.
 3. Analiza mikrobiologiczna próbek glebowych (metoda klasycznych wysiewów na płytki).
 4. Analiza ruchomych frakcji węgla:
  • Analiza zawartości węgla organicznego ekstrahowanego zimną i gorącą wodą;
  • Oznaczanie zawartości POM w glebie.
 5. Oznaczanie zawartości glomalin ogólnych oraz łatwo-ekstrahowanych w glebie.

3)  Analizy z wykorzystaniem technik molekularnych:

 1. Izolacja DNA glebowego.
 2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR).
 3. Elektroforeza w żelu agarozowym.
 4. Elektroforeza w żelu z gradientem czynnika denaturującego (DGGE).

4)   Analiza prób glebowych pod kątem zróżnicowania metabolicznego z użyciem Biolog System.

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, chętnie odpowiemy !

Skorzystaj z prostego formularza poniżej:


  Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close