Profil badawczy Zakładu

 • Mikrobiologia
 • Biologia molekularna
 • Biologia środowiskowa
 • Gleby użytkowe
 • Metagenomika
 • Biolog EcoPlate
 • Biolog GenIII
 • DGGE
 • Real time PCR

Biologia molekularna, genetyka

Biologia molekularna, genetyka

Zróżnicowanie genetyczne oraz identyfikacja mikroorganizmów glebowych

(PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System)

           

Więcej szczegółów

Możliwe zastosowania systemu Biolog:

 

 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem płytek GenIII

 • analiza funkcjonalna wybranych szczepów – krzywe wzrostu, tempo rozkładu różnych substratów (do wyboru kilkaset różnych źródeł węgla i azotu)

 • wpływ dodatków (antybiotyków, środków ochrony roślin, nawozów … ) na wzrost i tempo rozkładu substratów przez bakterie lub grzyby

 • analiza bogatych gatunkowo próbek środowiskowych (gleba, ścieki, woda) pod kątem całościowego metabolizmu konsorcjów bakteryjnych (płytki ECO) lub grzybowych (FF)

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby)

 • kompletna analiza od surowego pliku fastq
 • opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna
 • alfa i beta bioróżnorodność

Interaktywne wizualizacje

(kliknij i sprawdź)

[OTWÓRZ W PEŁNYM EKRANIE]

DGGE - PCR

DGGE - PCR

Ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE

             

Bakterie symbiotyczne

Bakterie symbiotyczne

Badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA)

         

Ponadto:

 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.

1)  Wstępne analizy gleby:

 1. Oznaczanie suchej masy gleby.
 2. Pomiar pH i EC gleby.
 3. Oznaczenie całkowitej pojemności wodnej gleby.

2) Analizy środowiskowe gleby:

 1. Analiza aktywności enzymatycznej gleby:
  • Dehydrogenaz (Casida i in. 1964; PN-EN ISO 23753-1, 2011)
  •  Fosfatazy kwaśnej i zasadowej (Tabatabai i Bremner 1969)
 2. Oznaczanie biomasy (C i N) w próbkach glebowych metodą fumigacji-ekstrakcji (PN-EN ISO 14240-2, 2011)
 3. Analiza mikrobiologiczna próbek glebowych (metoda klasycznych wysiewów na płytki).
 4. Analiza ruchomych frakcji węgla:
  • Analiza zawartości węgla organicznego ekstrahowanego zimną i gorącą wodą.
  • Oznaczanie zawartości POM w glebie (Cambardella i in. 2001 z modyfikacjami)
 5. Oznaczanie zawartości glomalin ogólnych oraz łatwo-ekstrahowanych w glebie (Wright i in. 1996)

3)  Analizy z wykorzystaniem technik molekularnych:

 1. Izolacja DNA glebowego.
 2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR).
 3. Elektroforeza w żelu agarozowym.
 4. Elektroforeza w żelu z gradientem czynnika denaturującego (DGGE).

4)   Analiza prób glebowych pod kątem zróżnicowania metabolicznego z użyciem Biolog System.

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, chętnie odpowiemy !

Skorzystaj z prostego formularza poniżej:


Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Więcej szczegółów na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

Zamknij