Profil badawczy Zakładu

Biologia molekularna, genetyka

Biologia molekularna, genetyka

Zróżnicowanie genetyczne oraz identyfikacja mikroorganizmów glebowych

(PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System)

           

Więcej szczegółów

Możliwe zastosowania systemu Biolog:

 

 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem płytek GenIII

 • analiza funkcjonalna wybranych szczepów – krzywe wzrostu, tempo rozkładu różnych substratów (do wyboru kilkaset różnych źródeł węgla i azotu)

 • wpływ dodatków (antybiotyków, środków ochrony roślin, nawozów … ) na wzrost i tempo rozkładu substratów przez bakterie lub grzyby

 • analiza bogatych gatunkowo próbek środowiskowych (gleba, ścieki, woda) pod kątem całościowego metabolizmu konsorcjów bakteryjnych (płytki ECO) lub grzybowych (FF)

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Metagenomika - analiza sekwencjonowania amplikonów

Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby)

 • kompletna analiza od surowego pliku fastq
 • opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna
 • alfa i beta bioróżnorodność

Interaktywne wizualizacje

(kliknij i sprawdź)

[OTWÓRZ W PEŁNYM EKRANIE]

DGGE - PCR

DGGE - PCR

Ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE

             

Bakterie symbiotyczne

Bakterie symbiotyczne

Badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA)

         

Ponadto:

 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.

1)  Wstępne analizy gleby:

 1. Oznaczanie suchej masy gleby.
 2. Pomiar pH i EC gleby.
 3. Oznaczenie całkowitej pojemności wodnej gleby.

2) Analizy środowiskowe gleby:

 1. Analiza aktywności enzymatycznej gleby:
  • Dehydrogenaz;
  •  Fosfatazy kwaśnej i zasadowej.
 2. Oznaczanie biomasy (C i N) w próbkach glebowych metodą fumigacji-ekstrakcji.
 3. Analiza mikrobiologiczna próbek glebowych (metoda klasycznych wysiewów na płytki).
 4. Analiza ruchomych frakcji węgla:
  • Analiza zawartości węgla organicznego ekstrahowanego zimną i gorącą wodą;
  • Oznaczanie zawartości POM w glebie.
 5. Oznaczanie zawartości glomalin ogólnych oraz łatwo-ekstrahowanych w glebie.

3)  Analizy z wykorzystaniem technik molekularnych:

 1. Izolacja DNA glebowego.
 2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR).
 3. Elektroforeza w żelu agarozowym.
 4. Elektroforeza w żelu z gradientem czynnika denaturującego (DGGE).

4)   Analiza prób glebowych pod kątem zróżnicowania metabolicznego z użyciem Biolog System.

System Biolog – analiza metabolizmu oraz fenotypowanie mikroorganizmów

 

Aparatura wykorzystywana jest do analizy różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych (np. gleby użytkowane rolniczo, gleby skażone, biopreparaty).

 

 

Liofilizator FreeZone Triad System

 

 

Kompletny system liofilizacyjny łączący w sobie kaskadowy liofilizator stołowy oraz moduł do liofilizacji materiału w penicylinówkach i zamykania pod próżnią. Aparat umożliwia przeprowadzenie  kompletnego procesu liofilizacji, poczynając od wstępnego zamrażania materiału w penicylinówkach (lub luzem) do temperatury -75 °C, poprzez proces liofilizacji, aż do automatycznego zamknięcia penicylinówek w atmosferze panującej próżni.

Kaskadowy, wolnyod freonu system chłodzący pozwala na chłodzenie spirali kolektora do temperatury -85 °C. Liofilizację materiału prowadzić można na półkach albo w naczyniach liofilizacyjnych podłączonych do czterech zaworów umiejscowionych na
lewej
ścianie bocznej aparatu.

Platforma bioinformatyczna

Jesteśmy w posiadaniu nowoczesnego sprzętu komputerowego z zaawansowanym oprogramowaniem specjalistycznym, stanowiące niezwykle wydajną platformę bioinformatyczną.

Podzespoły takie jak:

 • 24-rdzeniowy procesor (48 wątkowy) z 64 MB pamięci podręcznej,
 • 128 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy SSD

Wraz z oprogramowaniem:

 • BioNumerics Fingerprint Data
 • BioNumerics Sequence Data
 • Bionumerics Genome Analysis Tools
 • BioRad QuantityOne
 • Pakiet R (RStudio, wtyczki: m.in phyloseq, dada2, vegan,  ggplot2)
 • mothur (v. 1.40.0 i nowsze)
 • Qiime2 (wersja 2018.11 i nowsze)
 • Seed2
 • Unipro UGENE
 • i wiele innych

umożliwiają analizę i obróbkę surowych danych uzyskanych po sekwencjonowaniu następnej generacji (NGS: 16S, ITS, metatranskryptomika, RNA-seq, WGS) oraz przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń w analizie kinetyki wzrostu z wykorzystaniem sytemu Biolog (EcoPlate, FF, GenIII, PM).

Homogenizator

 

Aparat ma zastosowanie do izolacji DNA z prób o różnym pochodzeniu (bakterie, grzyby, gleba, roślina), co pozwala na szybką i precyzyjną metodę pozyskania materiału genetycznego o bardzo wysokiej jakości i wysokiej wydajności izolacji. Homogenizator jest stosowany w badaniach z zakresu biologii molekularnej.

Spektrofotometr do DNA i RNA

 

Jest to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę ilości wyizolowanego materiału genetycznego (DNA, RNA). Aparat wykorzystywany jest w badaniach z zakresu biologii molekularnej. Na tej podstawie można precyzyjnie ocenić zarówno ilość, jak i jakość DNA wyizolowanego z gleby (wskaźnik jakości środowiska glebowego), a także DNA wyizolowanego z bakterii i grzybów.

Komora do namnażania i przechowywania drobnoustrojów

 

Urządzenie do namnażania różnych gatunków kultur bakteryjnych i grzybowych w określonych warunkach wzrostu (temperatura, czas, naświetlenie). Komora posiada również możliwość instalacji oświetlenia fotosyntetycznego i/lub UV (sterylność prowadzenia badań). Ponadto dysponuje również zaawansowanymi funkcjami kontroli prowadzonych eksperymentów i możliwościami automatyzacji doświadczeń, co znacznie podwyższa jakość i sprawność prowadzonych badań.

Universal Mutation Detection System

 

Universal Mutation Detection System jest zestawem umożliwiającym wykonanie stosunkowo łatwej i precyzyjnej identyfikacji gatunkowej mikroorganizmów dominujących w danym siedlisku. System ten wykorzystuje metodę PCR-DGGE (ang. Denaturant Gradient Gel Electrophoresis). Jest on także używany w badaniach z zakresu biologii molekularnej i oceny zróżnicowania genetycznego drobnoustrojów pochodzących z różnych środowisk.

Realtime PCR – QPCR

 

Bioanalizator wraz z systemem QPCR – system bazujący na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (qPCR, z ang. quantitative PCR; nazywana też PCR w czasie rzeczywistym). System ten jest wykorzystywany do identyfikacji gatunkowej bakterii i grzybów w badaniach z zakresu biologii molekularnej i genetyce.

Inkubator z wytrząsaniem

 

Inkubator z wytrząsaniem – aparatura ta jest wykorzystywana do namnażania hodowli określonych drobnoustrojów (bakterii, grzybów) na określonych podłożach wzrostowych.

System do przygotowywania ultraczystej wody

 

System do przygotowywania ultraczystej wody. Stosowanie do analiz biologicznych i chemicznych ultraczystej wody o określonych parametrach jest podstawą do uzyskania wiarygodnych i precyzyjnych wyników pomiarów.

Komora laminarna

 

Urządzenie wykorzystywane jest do pracy laboratoryjnej (mikrobiologicznej, genetycznej) w warunkach sterylnych.

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa używana jest w laboratorium biologii molekularnej (izolacja DNA, przygotowywanie reakcji PCR) oraz w pracy mikrobiologicznej (przeszczepianie izolatów bakteryjnych

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, chętnie odpowiemy !

Skorzystaj z prostego formularza poniżej:


  Zakład Mikrobiologii Rolniczej
  IUNG-PIB w Puławach

  X

  Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close