Cena Nitraginy w roku 2024:

 • 0,5 ha: 40 zł + VAT
 • 1 ha : 65 zł + VAT
 • przy zamówieniu powyżej 5 ha: 55 zł + VAT / ha

 

Koniczyna, Lucerna, Komonica, Perełkowiec, Fasola, Groch, Soczewica, Galega, Nostrzyk, Wyka, Seradela, Soja, Cieciorka, Bobik, Ciecierzyca, Esparceta, Przelot, Akacja, Łubin, Orzech ziemny.

 

Uwaga: Minimalne opakowanie Nitraginy — 0,5 ha — nie dzielimy na mniejsze.

Zamówienia na szczepionkę należy przysyłać na około 2 miesiące przed planowanym terminem siewu rośliny bobowatej.

 

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA
I GLEBOZNAWSTWA
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
tel.: 81 47 86 951
e-mail: nitragina@iung.pulawy.pl

 

W zamówieniu należy podać:
• rodzaj rośliny (np. lucerna, groch)
• areał uprawy [ha]
• przybliżony termin siewu
• dokładny adres odbiorcy (do wysyłki)
• dodatkowo dane do faktury: nazwa firmy, numer NIP, adres

Formularz zamówienia


  NIP
  Adres firmy


  Zakład Mikrobiologii Rolniczej
  IUNG-PIB w Puławach

  X