W dniach 08-11 września 2019 r. w Poznaniu, w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, miała miejsce 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pt. Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych.

 

 

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.b Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów, a także umożliwienie dyskusji pomiędzy mikrobiologami i naukowcami z dziedzin pokrewnych na tematy związane z możliwością wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie, ochronie środowiska czy procesach biotechnologicznych.

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

 

W trakcie czterech dni Konferencji odbyły się 4 sesje referatowe, posterowa oraz sesja dla Młodych Naukowców. W Konferencji uczestniczyli mikrobiolodzy z wielu ośrodków naukowych w kraju. Wygłoszono 26 referatów naukowych i zaprezentowano ponad 70 posterów. W trakcie trwania spotkania 55 lecie pracy naukowej obchodził Pan prof. Adam Jaworski.

 

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referaty:

 

 • Gałązka A., Jończyk K., Gawryjołek K., Ciepiel J.: Zastosowanie biowęgla w rolnictwie – wpływ dawek biowęgla na jakość gleby i różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych.
 • Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J.: Wpływ stymulowanej powodzi na społeczność bakterii glebowych.
 • Siebielec S., Pecio M., Grzęda E., Grządziel J., Gałązka A., Siebielec G.: Mikroorganizmy w spontanicznym i wspomaganym zasiedlaniu składowisk  zanieczyszczonych metalami przez rośliny.
 • Woźniak M., Gałązka A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J.: Potencjał bakteryjnych endofitów roślin uprawnych i chwastów jako czynników promujących wzrost i rozwój roślin.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Marek-Kozaczuk M., Skorupska A.: Analiza genetyczna i fenotypowa mikrosymbiontów wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens.
 • Martyniuk S.: Preparaty mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie.

Postery:

 

 • Furtak K., Gałązka A., Ciotucha O.: Zmiany aktywności enzymatycznej gleby wywołane stresem wodnym oraz osuszaniem.
 • Gałązka A., Grzęda E., Siebielec S., Ciotucha O., Rutkowska A.: Zmiany aktywności enzymatycznej i bioróżnorodności funkcjonalnej gleb pod wpływem zastosowania bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie w uprawie kukurydzy na ziarno.
 • Gałązka A., Jończyk K., Grządziel J., Gawryjołek K.: Metagenomika oraz różnorodność funkcjonalna gleb w zależności od systemu uprawy pszenicy.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Rutkowska A.: Określenie wpływu bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na zmiany zawartości węgla i azotu w biomasie mikroorganizmów glebowych w uprawie kukurydzy na ziarno.
 • Gawryjołek K., Grządziel J., Gałązka A.: Identyfikacja genetyczna oraz charakterystyka potencjału metabolicznego szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery kukurydzy i jęczmienia.
 • Grządziel J., Gałązka A.: Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji.
 • Siebielec S., Siebielec G., Woźniak M., Grzęda E., Pecio M.: Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spod gleb w pobliżu składowiska odpadów pohutniczych.
 • Woźniak M., Gałązka A., Siebielec G., Frąc M.: Profil metaboliczny i aktywność mikroorganizmów glebowych w uprawie bioenergetycznych drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei.

Ponadto byli współautorami następujących wystąpień:

 

 • Kuźniar A., Włodarczyk K., Grządziel J., Goraj W., Dziadczyk E., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Porównanie mikrobiomu endofitycznego zasiedlającego naturalne i jałowe siewki wybranych odmian pszenicy.
 • Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Skowronek M., Kazimierczak W., Sajnaga E., Onopiuk P., Grządziel J., Gałązka A., Górski A.: Larwy guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale) jako czynnik modyfikujący tworzenie gazów szklarniowych w środowisku glebowym.

 

Podczas Konferencji miała miejsce sesja Młodzi Naukowcy, podczas której pracownicy Zakładu wygłosili cztery referaty i zaprezentowali sześć posterów. W ramach tej sesji przyznano nagrodę za najlepsze wystąpienie oraz najlepszy poster. Miło nam poinformować, że w obu kategoriach zwycięzcami byli doktoranci z naszego Zakładu. Wyróżnienie za referat pt. Wpływ stymulowanej powodzi na społeczność bakterii glebowych, otrzymała mgr Karolina Furtak, natomiast za poster pt. Algorytmy klasyfikujące w metataksonomice – czyli jak nie zgubić sekwencji, nagrodzony został mgr Jarosław Grządziel.

 

 

W trakcie trwania Konferencji uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego oraz Katedry Poznańskiej, podczas której mogli przybliżyć sobie historię nie tylko miasta Poznań, ale również powstania naszego kraju i jego rozwoju.

 

 

Spotkanie  zostało podsumowanie przez Pana prof. dr hab. Adama Jaworskiego, który docenił poziom merytoryczny Konferencji. Głos zabrały także prof. dr hab. Magdalena Frąc, dr hab. Agnieszka Wolińska i dr hab. Anna Gałązka. Panie profesor zgodnie stwierdziły, że przed mikrobiologami jest jeszcze wiele wyzwań, ważne jest rozszerzanie warsztatu badawczego, a przyszłość nauki zależy od młodszych pracowników, którzy mają nie tylko prowadzić badania, ale również kontynuować tradycję organizowania konferencji mikrobiologicznych. Spotkanie zostało zakończone przez dr hab. Alicję Niewiadomską, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

 

Organizatorzy zaprosili na kolejną, 54 Ogólnopolską Konferencję Mikrobiologiczną, która w 2020 roku odbędzie się w Lublinie.

 

 

Informacje dotyczące konferencji można przeczytać również na stronie wydarzenia.

53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close