W dniach 14-15.09.2023 w Puławach miała miejsce 55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna pt. Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość.

 

Konferencja była organizowana przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rowoju Wsi.

 

 

Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski. Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG. Został również odczytany list od Ministra Edukacji i Nauki, skierowany do uczestników. W inauguracji spotkania uczestniczył także Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj.

 

 

W trakcie 2 dni obrad odbyły się następujące sesje naukowe:

1) Mikroorganizmy w środowisku glebowym i rolnictwie;

2) Mikroorganizmy w środowisku zanieczyszczonym;

3) Nauki omiczne w mikrobiologii;

4) Mikrobiologia aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie badań mikrobiologicznych w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska.

 

W trakcie 2 dni konferencji wygłoszono łącznie 22 referatów oraz zaprezentowano 68 posterów. Obradom towarzyszyła żywa dyskusja.

 

Referat inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Jaworski z Uniwersytetu Łódzkiego. Referaty plenarne wygłosili:

 • prof. dr hab. Hanna Mazur – Marzec, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. Joanna Mankiewicz – Boczek, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. Izabela Święcicka, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • dr hab. Maria Chmiel, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

 

W konkursie dla “Młodych Naukowców” przyznano nagrody w kategorii najlepszy referat oraz najlepszy poster. Laureatami zostali:

 • Możejko Michał – nagroda za najlepszy referat pt. Potencjał bionawożeniowy optymalizowanych hodowli geofilnych grzybów keratynolitycznych Trichophyton ajelloi;
 • Pytka Monika – wyróżnienie za referat pt. Mikrobiom win spontanicznej fermentacji otrzymanych z Regionu Małopolskiego Przełomu Wisły;
 • Oleńska Ewa – wyróżnienie za referat pt. Mikrosymbionty koniczyny białej (Trifolium repens) rosnącej na starych hałdach galmanowych w południowej Polsce i ich bioremediacyjny charakter;
 • Walaszczyk Aleksandra – wyróżnienie za referat pt. Wpływ wybranych zanieczyszczeń antropogennych na aktywność przeciwgrzybową biopestycydów zawierających bakterie różnych szczepów Bacillus;
 • Zaborowska Magdalena – nagroda za najlepszy poster pt. Odpowiedź roślin i mikrobiomu gleb na zanieczyszczenie bisfenolem A, bisfenolem S i bisfenolem F;
 • Woźniak Małgorzata – wyróżnienie za poster pt. Potencjał endofitów bakteryjnych roślin uprawnych i chwastów jako ekologiczne narzędzie do łagodzenia stresów roślin związanych ze zmianami klimatycznymi;
 • Kowalska Beata – wyróżnienie za poster pt. Trichoderma atroviride i Serendipita indica w ochronie papryki przed Verticillium dahliae w uprawie szklarniowej;
 • Mierzejewska-Sinner Elżbieta- wyróżnienie za poster pt. Wtórne metabolity roślinne mogą wpływać na obecność pożytecznych bakterii endofitycznych w glebach zanieczyszczonych MCPA;
 • Marzec-Grządziel Anna – dodatkowe wyróżnienie za poster pt. Bioróżnorodność bakterii w środowisku długotrwale skażonym ropą;
 • Ciepiel Jarosław – dodatkowe wyróżnienie za poster pt. Badanie mikrobiomu jelitowego pszczół miodnych przy wykorzystaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Miło nam zauważyć, że wśród laureatów konkursu znaleźli się pracownicy naszego Zakładu: dr Małgorzata Woźniak, dr Anna Marzec-Grządziel oraz mgr Jarosław Ciepiel. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Pracownicy Zakładu zaprezentowali podczas konferencji następujące prace:

 1. Barbara Abramczyk, Anna Gałązka, Beata Feledyn-Szewczyk: Porównanie aktywności metabolicznej grzybów ryzosfery wybranych odmian pszenicy jarej w dwóch fazach rozwojowych;
 2. Jarosław Ciepiel, Anna Marzec-Grządziel: Zagrożenia wynikające z antybiotykooporności w glebach;
 3. Jarosław Ciepiel, Anna Marzec-Grządziel, Grzegorz Borsuk: Badanie mikrobiomu jelitowego pszczół miodnych przy wykorzystaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji;
 4. Karolina Furtak, Karolina Gawryjołek, Emilia Grzęda, Marta Wyzińska, Anna Gałązka: Wpływ wybranych osmoprotektantów na potencjał metaboliczny mikroorganizmów glebowych;
 5. Karolina Furtak: Zróżnicowanie potencjału metabolicznego beztlenowych bakterii wyizolowanych z gleb poddanych stresowi symulowanej powodzi;
 6. Karolina Furtak, Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka, Agnieszka Wolińska: Porównanie wpływu symulowanej powodzi na mikrobiom mady rzecznej o różnym zagospodarowaniu;
 7. Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Anna Marzec-Grządziel, Agata Janczarek, Jarosław Ciepiel: Bioróżnorodność i aktywność metaboliczna mikroorganizmów w glebie silnie zdegradowanej i długotrwale zanieczyszczonej ropą naftową;
 8. Anna Gałązka, Anna Marzec-Grządziel, Łukasz Pawlik: Bioróżnorodność i aktywność metaboliczna grzybów jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego;
 9. Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka: Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowalnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w glebie uprawnej oraz leśnej;
 10. Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka, Karolina Furtak: Porównanie aktywności enzymatycznej gleby pobranej z ryzosfery trzech gatunków drzew;
 11. Agata Janczarek, Anna Gałązka: Zastosowanie grzybów w bioremediacji;
 12. Monika Kozieł, Stefan Martyniuk: Analiza zależności pomiędzy właściwościami chemicznymi niektórych grup gleb a zasiedleniem przez wolnożyjące diazotrofy z rodzaju Azotobacter;
 13. Anna Marzec-Grządziel, Jarosław Ciepiel, Agata Janczarek, Grażyna Korbecka-Glinka: Charakterystyka genetyczna bakterii endofitycznych wybranych roślin miododajnych;
 14. Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka: Bioróżnorodność bakterii w środowisku długotrwale skażonym;
 15. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec: Metody stymulacji dostępności fosforu glebowego dla roślin;
 16. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec: Wpływ składowiska odpadów pohutniczych na parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne pobliskiej gleby rolniczej;
 17. Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak: Wpływ pofermentu na glebę i jej aktywność biologiczną;
 18. Małgorzata Woźniak, Sylwia Siebielec, Artur Nowak, Jolanta Jaroszuk-Ściseł: Ryzobakterie wytwarzające biofilm jako potencjalny komponent biopreparatów zwiększających tolerancję roślin na stres suszy;
 19. Małgorzata Woźniak, Renata Tyśkiewicz, Anna Gałązka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł: Potencjał endofitów bakteryjnych roślin uprawnych i chwastów jako ekologiczne narzędzie do łagodzenia stresów roślin związanych ze zmianami klimatycznymi.

 

Ponadto byli współautorami następujących prezentacji:

 • Weronika Kursa, Agnieszka Jamiołkowska, Anna Gałazka: Bioróżnorodność funkcjonalna środowiska glebowego pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) po oprysku siewek ekstraktami roślinnymi;
 • Jamiołkowska Agnieszka, Gałązka Aanna, Skwaryło-Bednarz Barbara, Kursa Weronika: Grzyby mykoryzowe i ich oddziaływanie na drobnoustroje ryzosferowe w uprawie roślin psiankowatych.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji, na której zostały zamieszczone materiały konferencyjne – książka abstraktów oraz postery: http://mikro55.pl/

Zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia: https://tiny.pl/cf31j

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa już teraz na 56 Konferencję Mikrobiologiczną, która zostanie zorganizowana w następnym roku przez zespół Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności Politechniki Bydgoskiej.

55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna, Puławy, 14-15.09.2023

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close