W dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się I Krajowa Konferencja EkoBioTox pt. Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej.

 

 

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN p/a UNESCO, Gdański Uniwersytet Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Firmę Tigret Sp. z o.o.

 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów w następujących tematach:

 • Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;

 • Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;

 • Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;

 • Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;

 • Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;

 • Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych  i biotestów;

 • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

 

W trakcie trzech dni Konferencji odbyło się 7 sesji poświęconych wystąpieniom ustnym oraz sesja posterowa.

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referat:

 

 • Gałązka A., Niedźwiecki J., Marzec-Grządziel A., Gawryjołek K., Furtak K., Przybyś M.: Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych
  w ekosystemie leśnym i rolniczym.

 

Postery:

 

 • Ciepiel J.: Preparaty mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie i ochronie środowiska.
 • Ciepiel J.: Otoczkowanie nasion – jak zapewnić lepszy start roślinie.
 • Ciepiel J., Marzec-Grządziel A., Borsuk G.: Analiza porównawcza bakterii zasiedlających jelito pszczele z mikroorganizmami obecnymi w pyłku kwiatowym.
 • Furtak K., Gawryjołek K., Ciepiel J., Niedźwiecki J.: Mikrobiologiczne wskaźniki jakości środowiska glebowego na przykładzie mad rzecznych.
 • Gałązka A.: Oddziaływanie między mikrobiomem, mykobiomem i metawiriomem ryzosfery i endoryzosfery roślin ruderalnych oraz ich rola w biernej i czynnej remediacji gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową.
 • Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Pawlik Ł.: Aktywność mikrobiologiczna grzybów pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego.
 • Marzec-Grządziel A.: Zwalczanie szczepów opornych na antybiotyki przy użyciu plazmidów antybakteryjnych o ukierunkowanym działaniu.
 • Marzec-Grządziel A., Ciepiel J., Janczarek A., Korbecka-Glinka G.: Analiza genetyczna endofitów wybranych pożytków pszczelich.
 • Siebielec S., Siebielec G. Woźniak M.: Bioremediacja suszy z wykorzystaniem bakterii o potencjale biostymulacji wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.
 • Woźniak M., Siebielec S., Siebielec G.: Charakterystyka szczepów autochtonicznych wyizolowanych z terenów silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako potencjalnych komponentów bionawozów.

 

Podczas Konferencji miał miejsce konkurs na najlepszy poster oraz referat. Laureatem nagrody za najlepsze wystąpienie ustne została dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB. Serdecznie gratulujemy!

 

 

W trakcie trwania Konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Centrum Nauki i Techniki “EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

 

 

 

 

Organizatorzy zaprosili na kolejną, II Krajową Konferencję EkoBioTox, która odbędzie się 17-19.04.2024 w Łodzi.

 

 

Informacje dotyczące konferencji można przeczytać również na stronie wydarzenia.

Konferencja EkoBioTox 19-21.04.2023, Łódź

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close