Serdecznie dziękujemy Państwu za tak duże zainteresowanie uczestnictwem oraz liczną obecnością podczas VI. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”.

 

Sympozjum odbyło się w formie stacjonarnej w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 23-24 czerwca 2022 r. Tegoroczne sympozjum było już szóstą edycją cyklicznego spotkania naukowego.

 

W Sympozjum uczestniczyły 154 osoby, prace wygłosiło 29 prelegentów i zaprezentowano 65 posterów. Konferencji towarzyszyli przedstawiciele 13 firm.

 

W uroczystym otwarciu Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele Władz IUNG-PIB: prof. dr hab. Teresa Doroszewska oraz prof. dr hab. Mariusz Matyka, a także Pan Grzegorz Kuna, Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) Pana Przemysława Czarnka.

 

Natomiast w podsumowaniu Sympozjum uczestniczył prof. dr hab. Cezary Sławiński, Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB.

 

Wykład inauguracyjny pt. “Wacław Szybalski — o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” wygłosił prof. dr hab. Adam Jaworski z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wykłady plenarne wygłosili:

 

W trakcie Sympozjum odbył się konkurs dla Młodych Naukowców, w którym wyróżniono prezentacje ustne oraz postery zgłoszone przez uczestników ze stopniem doktora włącznie.

 

Nagrodzone wystąpienia ustne:

Nagroda: Malicka M., Magurno F., Piotrowska-Seget Z.: Społeczności grzybów mykoryzowych i endofitycznych w środowisku zanieczyszczonym fenolem i węglowodorami.

Wyróżnienie: Kruczyńska A., Kuźniar A., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.: Struktura Bacteroidota w obliczu zróżnicowanych praktyk rolniczych ważnym wskaźnikiem jakości gleb.

Wyróżnienie: Ważny R., Jędrzejczyk R.J., Domka A., Kosowicz W., Pliszko A., Śmieszek O., Rozpądek P.: Jak metale toksyczne zmieniają mykobiom rośliny?

 

Nagrodzone prezentacje posterowe:

Nagroda: Jałowiecki Ł., Borgula J., Płaza G., Harnisz M., Ciesielski S.: Ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków jako źródło genów oporności na fluorochinolony: badania metagenomowe.

Wyróżnienie: Konkel R., Fidor A., Grabski M., Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Szubert K., Pyrć K., Mazur-Marzec H.: Fantastyczne cyjanobakterie – jak je wykorzystać?

Wyróżnienie: Serwecińska L., Urbaniak M., Mierzejewska E., Tołoczko W.: Zmiany w strukturze taksonomicznej bakterii i genach lekooporności w glebie nawożonej osadem ściekowym.

Dodatkowe wyróżnienia:

 • Koper P., Żebracki K., Wójcik M., Marczak M., Mazur A.: Pangenom bakterii z rodzaju Rhizobium.
 • Sajnaga E., Skowronek M., Kalwasińska A., Lis M., Kazimierczak W., Jach M.E.: Efekt odporności na nicienie entomopatogeniczne, a skład mikrobioty jelitowej na przykładzie larw owadów z rodziny Scarabaeidae.
 • Wielkopolan B., Szabelska-Beręsewicz A., Krawczyk K., Obrępalska-Stęplowska A.: Wpływ insektycydów na mikrobiom larw Oulema spp.
 • Mącik M., Gryta A., Sas-Paszt L., Frąc M.: Ocena różnorodności genetycznej zbiorowisk bakterii w zdegradowanej glebie nawożonej fosforowym bionawozem.
 • Zyzik M., Domka A., Rozpądek P.: Aktywacja elongacji korzeni A. thaliana z udziałem szczepu Sporobolomyces ruberrimus jako przykład roli endofitów w promowaniu wzrostu roślin.

 

W Panelu Bioinformatycznym, który wzbudził duże zainteresowanie odbiorców, dr Anna Marzec-Grządziel z naszego Zakładu wygłosiła referat pt. “Analizy bioinformatyczne prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG – PIB w Puławach”.

 

 

Pracownicy Zakładu zaprezentowali następujące tematy:

 • Ciepiel J: Otoczkowanie nasion – jak zapewnić lepszy start roślinie.
 • Furtak K., Gałązka A., Grządziel J.: Różnorodność mikrobiomu mady bardzo lekkiej z Małopolskiego Przełomu Wisły oraz jego reakcja na symulowaną powódź.
 • Furtak K., Gałązka A., Gawryjołek K., Rutkowska A.: Określenie wpływu mocznika wzbogaconego mikrobiologicznie na potencjał metaboliczny mikroorganizmów glebowych w uprawie pszenicy ozimej.
 • Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Grządziel J., Pawlik Ł.: Techniki sekwencjonowania nowej generacji stosowane w badaniach nad wpływem grzybów na wietrzenie biologiczne.
 • Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Varsadiya M., Grządziel J., Pawlik Ł.: Różnorodność i aktywność grzybów pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby.
 • Gałązka A., Marzec- Grządziel A., Varsadiya M., Niedźwiecki J., Gawryjołek K., Furtak K., Przybyś M., Grządziel J.: Populacja grzybów związanych z korzeniami i ich potencjał metaboliczny w glebie ze strefy okołokorzeniowej olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Furtak K.: Porównanie aktywności enzymatycznej gleby uprawnej i leśnej.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Feledyn-Szewczyk B.: Zawartość ogólnych oraz łatwoekstrahowlnych białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w doświadczeniu z uprawą truskawki w systemie ekologicznym.
 • Gawryjołek K., Gałązka A., Marzec- Grządziel A.: Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Ocena wpływu inokulacji pszenicy ozimej wybranymi szczepami bakterii solubilizujących fosforany.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Występowanie bakterii z rodzaju Azotobacter w różnych typach i grupach granulometrycznych gleb w Polsce.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Zróżnicowanie zdolności szczepów bakterii solubilizujących fosforany do rozpuszczania fosforanu wapnia.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Gawryjołek K., Furtak K., Grządziel J.: Charakterystyka jakościowa i ilościowa bakterii obecnych w glebie ekosystemu leśnego i rolniczego.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A.: Sekwencjonowanie pełnego genomu bakterii z rodzaju Achromobacter wyizolowanej z ryzosfery w uprawie kukurydzy.
 • Siebielec S., Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Woźniak M., Lewicki A., Pulka J., Szufa S., Piersa P., Adrian Ł.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu, INNO- MIK.
 • Siebielec S., Siebielec G., Gmur D.: Rola mikroorganizmów w immobilizacji i fitoekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich.
 • Siebielec S., Siebielec G., Ukalska-Jaruga A., Gałązka A., Pecio M., Grzęda E., Kozieł M., Urbaniak M.: Aktywność mikrobiologiczna i plon roślin w glebie z dodatkiem egzogennej materii organicznej.
 • Siebielec S., Siebielec G., Dach J., Janczak D., Mazurkiewicz J.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających odporność warzyw w uprawie polowej na suszę, KOMPO-MIK.
 • Woźniak M., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Frąc M.: Społeczność endofitów bakteryjnych związanych z liśćmi bioenergetycznych drzew – Paulownia elongata x fortunei.
 • Woźniak M., Tyśkiewicz R., Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Jaroszuk-Ściseł J.: Potencjał bakterii endofitycznych do produkcji deaminazy ACC.

 

Byliśmy również współautorami następujących prac:

 • Wolińska A., Kruczyńska A., Grządziel J., Gałązka A., Kuźniar A.: Metagenomiczne, funkcjonalne i sezonowe rozpoznanie mikrobiomu zasiedlającego osady denne Stawu Kardynalskiego w Ślesinie.
 • Kruczyńska A., Kuźniar A., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Grządziel J., Gałązka A., Wolińska A.: Struktura Bacteroidota w obliczu zróżnicowanych praktyk rolniczych ważnym wskaźnikiem jakości gleb.
 • Oleńska E., Małek W., Woźniak M., Gałązka A., Thijs S., Vangronsveld J.: Mikrobiom koniczyny białej (T. repens) i jego bioremediacyjny potencjał.

 

 

 

Materiały konferencyjne

 

Strona konferencji:

http://www.metagenomy22.pl/

 

Galeria zdjęć z wydarzenia:

https://metagenomy2022.pl/galeria-sypmozjum/

 

Książka abstraktów (do pobrania):

https://mikro-iung.pl/wp-content/uploads/2022/06/Ksiazka-Abstraktow.pdf

 

Książka posterów (do pobrania):

https://mikro-iung.pl/wp-content/uploads/2022/06/Ksiazka-posterow_Metagenomy-2022.pdf

 

 

 

 

 

Zapraszamy już dziś do uczestnictwa w

VII. Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym “Metagenomy różnych środowisk”

w roku 2023, które będzie organizowane przez

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

 

 

 

 

Metagenomy różnych środowisk 2022

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close