W dniu 5 października 2023 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się uroczystość przyznania nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Nagrodzone za pracę nad innowacjami zostały Państwowe Instytuty Badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które swoim podejściem wniosły istotny wkład w rozwój polskiego rolnictwa oraz w zapewnienie jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Nagrody w imieniu Ministra Roberta Telusa wręczyła sekretarz stanu Anna Gembicka.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Instytutu otrzymali II Nagrodę oraz Wyróżnienie:

 

II nagroda: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za projekt badawczy pn. Opracowanie i wdrożenie programu INTER-NAW, realizowany pod kierownictwem Pani dr Tamary Jadczyszyn. Zespół badawczy: IUNG-PIB:   dr inż. Tamara Jadczyszyn, prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska, prof. dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak; Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – prof. dr hab. Wojciech Lipiński, mgr Jolanta Reinert; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB   –  prof. dr hab. Stefan Pietrzak; Firma Komputerowa Polbajt – mgr Sławomir Stawski.

 

Wyróżnienie: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięcie pn. Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych – opracowanie innowacyjnej technologii dla zwiększania wzrostu i plonowania roślin bobowatych; projekt realizowany pod kierownictwem Pani dr hab. Anny Gałązki, prof. IUNG-PIB. Zespół badawczy: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB; dr Anna Marzec – Grządziel, dr Monika Kozieł, mgr Karolina Gawryjołek, mgr Jarosław Ciepiel, prof. dr hab. Stefan Martyniuk.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nagrody-za-wdrazanie-postepu-w-rolnictwie

Nagroda i wyróżnienie MRiRW za wdrażanie postępu w rolnictwie

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X