Martyniuk S. (2019): Biologiczne wiązanie N2, bakterie symbiotyczne roślin bobowatych w glebach Polski i oszacowywanie ich liczebności. Polish Journal of Agronomy, 38, 52-65.

 

DOI: http://10.26114/pja.iung.390.2019.38.07

 

Abstract:

Plonowanie roślin motylkowatych, podobnie jak wszystkich innych roślin uprawnych, zależy od wielu czynników środowiskowych, agrotechnicznych i biologicznych. Omawiana grupa roślin wyróżnia się jednak tym, że ich rozwój i plonowanie zależy także w znacznym stopniu od obecności w glebie specyficznej grupy bakterii, tj. bakterii wykazujących zdolność do biologicznego wiązania, czyli przyswajania azotu cząsteczkowego (atmosferycznego) w symbiozie z korzeniami tych roślin. Badania wykazały, że bakterie symbiotyczne (ryzobia) koniczyny, grochu i bobiku występują dość powszechnie w glebach Polski, nawet w glebach, na których od wielu lat nie uprawiano wymienionych roślin. Bakterii tych nie stwierdzono tylko w około 5% gleb (na 80 badanych) i były to gleby lekkie, silnie zakwaszone (pH(KCl) < 4,5). Bakterii symbiotycznych łubinu i fasoli nie wykryto w około 25% badanych gleb. Symbionty łubinu są najliczniejsze w glebach średnio zwięzłych i w glebach lekkich o odczynie lekko kwaśnym lub kwaśnym, czyli w glebach najczęściej obsiewanych tą rośliną. W większości naszych gleb brak jest bakterii symbiotycznych lucerny i soi lub liczebność tych bakterii jest mała, z wyjątkiem gleb obsiewanych tymi roślinami.
W zawiązku z brakiem selektywnych podłoży do oznaczania liczebności bakterii symbiotycznych w glebach oszacowywanie populacji tych bakterii przeprowadza się metodami pośrednimi, w oparciu o wyniki biotestów z siewkami roślin bobowatych zaszczepionych wzrastającymi rozcieńczeniami badanej gleby. W pracy opisano dokładnie różne sposoby przeprowadzania biotestów oraz określania liczebności ryzobiów.

Nowa publikacja w Polish Journal of Agronomy

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close