W dniach 17-18 czerwca 2024 r. w Lublinie odbyło się VIII Ogólnopolskie Sympozjum “METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”.

 

Organizatorem tegorocznej edycji Sympozjum była Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Wydział Medyczny, Instytut Nauk Medycznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Wolińskiej, prof. KUL.

 

Podczas dwóch dni Sympozjum wygłoszono 6 referatów plenarnych oraz 12 prezentacji w ramach czterech sesji tematycznych:

I. MIKROBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK;

II. MYKOBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK;

III. METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W BIOTECHNOLOGII;

IV. METAGENOMIKA APLIKACYJNA, METABOLOMIKA, PROTEOMIKA I ICH ZNACZENIE W MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA.

 

 

Pracownicy naszego zakładu wspomagali Organizatorów wydarzenia pełniąc różne funkcje:

 • dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB była członkiem Komitetu Organizacyjnego i przewodniczyła III sesji referatów;
 • dr Karolina Furtak była członkiem Komitetu Naukowego, przewodniczyła sesji pico prezentacji dla młodych naukowców oraz była członkiem Komisji Naukowej.

 

 

Pracownicy Zakładu Mikrobiologii zaprezentowali następujące tematy w ramach sesji posterowej:

 • Abramczyk B., Przybyś M., Marzec-Grządziel A., Feledyn-Szewczyk B.: Porównanie mycobiomu ryzosfery wybranych odmian pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) uprawianej w systemie ekologicznym;
 • Ciepiel J., Janczarek A., Gawryjołek K., Ukalska-Jaruga A., Abramczyk B., Marzec-Grządziel A., Gałązka A.: Mikrobiom ryzosfery wybranych roślin ruderalnych pobranych z gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową – badania wstępne;
 • Furtak K., Gawryjołek K,: Opracowanie innowacyjnego preparatu mikrobiologicznego o charakterze osmoprotekcyjnym do wspomagania oraz ochrony roślin uprawnych w warunkach stresu osmotycznego wywołanego zmienną wilgotnością gleby i zasoleniem (OSMO-PROTECT);
 • Furtak K., Marzec-Grządziel A., Wolińska A.: Autochtoniczny mikrobiom lekkiej mady rzecznej (Fluvisols) i jego reakcja na nadmierną wilgotność gleby;
 • Gałązka A., Janczarek A., Ciepiel J., Gawryjołek K., Ukalska-Jaruga A., Abramczyk B., Marzec-Grządziel A.: Mikrobiom gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową – badania wstępne;
 • Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Pawlik Ł.: Aktywność biologiczna w kontekście biologicznego wietrzenia i powstawania gleby pod drzewami;
 • Garbacz A., Jaroszuk-Ściseł J., Nowak A., Marzec-Grządziel A., Przybyś M., Słomka A., Gałązka A., Grzywaczewski G.: Zróżnicowanie mikrobiomu bakteryjnego w glebach uprawnych i nieużytku uzupełnionych skałą płonną – odpadem po wydobyciu węgla kamiennego;
 • Janczarek A., Ciepiel J., Gawryjołek K., Ukalska-Jaruga A., Abramczyk B., Marzec-Grządziel A., Gałązka A.: Mykobiom ryzosfery wybranych roślin ruderalnych pobranych z gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową – badania wstępne;
 • Jaros K., Jaroszuk-Ściseł J., Marzec-Grządziel A., Sugier P., Słomka A., Gałązka A., Vangronsveld J., Wójcik M.: Skład mikrobiomu bakteryjnego ryzosfery konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych w glebie zanieczyszczonej metalami i traktowanych biostymulantami;
 • Kozieł M., Gałązka A.: Zróżnicowanie genetyczne szczepów bakterii z rodzaju Azotobacter wyizolowanych z różnych gleb Polski;
 • Siebielec S., Woźniak M., Ukalska-Jaruga A., Lewicki A., Pulka J., Szufa S., Piersa P., Adrian Ł., Siebielec G.: Potencjał stosowania pofermentu, kompostu, toryfikatu do regeneracji gleb – Projekt Lider XII, INNO-MIK;
 • Wolna-Maruwka A., Pilarska A., Niewiadomska A., Grządziel J., Kubiak A., Panasiewicz K.: Wpływ nośników w postaci krzemionki i ligniny na różnorodność mikrobiomu bakteryjnego oraz wydajność fermentacji metanowej;
 • Woźniak M., Siebielec S., Siebielec G.: Izolacja i molekularna identyfikacja ryzobakterii – potencjalnych komponentów biopreparatów.

 

 

 

 

Strona i media wydarzenia:

https://www.facebook.com/Metagenomy2018

https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html

 

W roku 2025 kolejną edycję Sympozjum będzie organizował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

VIII Ogólnopolskie Sympozjum “Metagenomy różnych środowisk”

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close