Informujemy, że mgr inż. Sylwia Siebielec wchodzi w skład zespołu badawczego realizującego projekt pt. Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki w warunkach suszy (NR 2/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021) w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW).

 

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania bionawozu na bazie kompostu i bakterii wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki w warunkach suszy jako wsparcie dla rozwoju gospodarki odpadami w cyklu zamkniętym oraz strategii adaptacji i mitygacji zmian klimatu w rolnictwie.

 

Technologia ta będzie łączyć dwie różne strategie mające na celu zwiększenie odporności warzyw na suszę i zmniejszenie strat plonów w sezonach o niekorzystnych warunkach wodnych, tzn. wykorzystanie potencjału odpornych na suszę bakterii wspomagających rozwój i odporność roślin oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej egzogennej materii organicznej.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach prac przedwdrożeniowych Inkubator Innowacyjności 4.0.

Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 

 

 

 

Zespół badawczy:

 

Dr hab. Grzegorz Siebielec – koordynator projektu – Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB;

Mgr inż. Sylwia Siebielec – Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB;

Prof. dr hab.Jacek Dach – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Dr inż. Damian Janczak – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Dr inż. Jakub Mazurkiewicz – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0 – współpraca

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close