Zakład Mikrobiologii Rolniczej w roku 2021 realizuje projekt pt. Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych (NR 1/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021) w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW).

 

Głównym celem projektu jest optymalizacja doboru mikroorganizmów (bakterii brodawkowych) oraz komponentów otoczki dla nasion w celu poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych.

Badania będą prowadzone w celu określenia tzw. dobrych praktyk poprawy żyzności i aktywności biologicznej gleby w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych.

 

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 

  • wybór najbardziej efektywnych mikroorganizmów dla wybranych roślin bobowatych oraz przygotowanie inokulum bakteryjnego do otoczkowania nasion (zarówno w postaci pojedynczych komponentów preparatu jak i doborze bakteryjnego konsorcjum),
  • analizę genetyczną i fenotypową wybranych szczepów mikroorganizmów w celu pełnej ich charakterystyki dla celów patentowych,
  • optymalizację warunków wzrostu badanych mikroorganizmów w celu zwiększenia wydajności ich namnażania poprzez dodatek komponentów odżywczych wchodzących jednocześnie w skład zastosowanej otoczki,
  • wybór i optymalizacja składowych otoczki do stosowania dla nasion roślin,
  • ocenę oddziaływania nowych kompozycji mikroorganizmów i otoczek nasion oraz określenie ich wpływu na wzrost, plonowanie roślin oraz retencję azotu mineralnego w glebie.

 

Projekt zakłada opracowanie i optymalizację skuteczności stosowania otoczkowanych nasion w warunkach ekologicznej i konwencjonalnej uprawy roślin bobowatych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność biologiczną gleb.

Zgromadzone w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej zasoby autochtonicznych, wyselekcjonowanych z rodzimych roślin uprawnych bakterii promujących wzrost roślin tzw. PGPR (plant growth promoting rhizobacteria), w tym kolekcja bakterii z rodzaju Rhizobium posłużą do selekcji najbardziej efektywnych szczepów.

W kolekcji Zakładu znajdują się również wolnożyjące asymilatory azotu z rodzaju Azotobacter, bakterie solubilizujące Ca3(PO4)2 jako jedyne źródło fosforu tzw. bakterii PSB (Phosphate-Solubilizing Bacteria) oraz innych PGPR tj.: Phyllobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia.

Opracowana technologia w formie otoczkowanych nasion (konsorcja mikroorganizmów) będą stanowić cenne źródło bionawozów służących poprawie jakości gleby oraz wzrostu i plonowania roślin bobowatych.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach prac wdrożeniowych Inkubator Innowacyjności 4.0.

Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 

 

 

Zespół badawczy:

 

Dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB – kierownik/koordynator projektu/członek zespołu;

Dr Anna Marzec-Grządziel – członek zespołu, obsługa formalna projektu;

Prof. dr hab. Stefan Martyniuk   – członek zespołu;

Mgr Karolina Gawryjołek – członek zespołu;

Mgr Monika Kozieł – członek zespołu.

 

 

 

 

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close