W dniach 18-19 października 2018 r. miała miejsce Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, która była organizowana przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej w ramach zadania 1.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020).

Tematyka konferencji dotyczyła badań różnorodności biologicznej, które stanowią od lat bardzo ważny aspekt w nauce. Koncentrują się najczęściej na trzech aspektach: różnorodności gatunkowej, genetycznej i funkcjonalnej, a w ich analizie  bardzo ważna jest ocena środowiska, jako całości, a nie tylko poszczególnych jej komponentów. W ramach konferencji miały miejsce cztery sesje tematyczne:

 • Ocena i kształtowanie bioróżnorodności gleb;
 • Ocena gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych;
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na bioróżnorodność funkcjonalną gleb;
 • Mikroorganizmy w ochronie środowiska – badania i aspekty praktyczne.

 

Galeria zdjęć z Konferencji

Obrady oficjalnie otworzył Pan Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań bioróżnorodności środowiska i ich miejsca w nauce. W ciągu dwóch dni konferencji wygłoszono 14 referatów oraz zaprezentowano 69 posterów. Kilkanaście z posterów zaprezentowano także w formie krótkich prezentacji multimedialnych. W Konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całej Polski, w tym przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz ośrodków doradztwa rolniczego i stacji chemiczno-rolniczych.

Dodatkowo, w programie Konferencji uwzględniono również panel dotyczący 100-lecia działalności Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, podczas którego podsumowano najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia z czasu jego działalności. Zaprezentowano dwa referaty w tym panelu: Pan Prof. Stefan Martyniuk przybliżył uczestnikom postacie pracowników Zakładu w czasie prezentacji pt. Profesorowie i pracownicy Zakłady Mikrobiologii. Natomiast, dr hab. Anna Gałązka opowiedziała o najważniejszych nurtach badawczych Zakładu, zarówno tych z przeszłości, jak i obecnych w referacie pt. Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz główne nurty badawcze dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego.

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referaty:

 • Grządziel J., Gałązka A.: Nowoczesne metody badań bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w świetle badań historycznych.
 • Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J.: Wpływ symulowanych warunków powodzi na aktywność mikrobiologiczną mad rzecznych.

Postery:

 • Ciepiel J.: Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik różnorodności biologicznej środowiska glebowego.
 • Furtak K., Gałązka A.:Aktywność oraz różnorodność metaboliczna mikroorganizmów zasiedlających wybrane mady rzeczne z dorzecza Wisły.
 • Gajda A.M., Furtak K.: Zmiany różnorodności metabolicznej i zawartości węgla w biomasie drobnoustrojów w glebie pod wpływem różnych systemów produkcji roślinnej.
 • Gałazka A., Gawryjołek K., Jończyk K.: Ocena oddziaływania biowęgla na właściwości mikrobiologiczne gleby.
 • Gawryjołek K., Gałazka A., Grządziel J.: Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii z rodzaju Azospirillum.
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Liczebność wolnożyjących bakterii wiążących azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter w glebach uprawnych Polski.
 • Siebielec S., Siebielec G., Woźniak M., Grzęda E., Pecio M.: Aktywność enzymatyczna gleb spod roślin spontanicznie zasiedlających składowisko odpadów pohutniczych.
 • Woźniak M., Gałązka A., Frąc M., Ciepiel J.: Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei w Polsce.

Konferencja Naukowa została zorganizowana w ramach zadania 1.4 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB: Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. W ramach konferencji wydano dwie pozycje publikacyjne:

 • Konferencja naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, Materiały konferencyjne, Puławy, 18-19 października 2018 r. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-293-5, strony 101.
 • Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce. ISBN 978-83-7562-292-8, strony 106.

Podsumowanie konferencji znajduje się również na stronie IUNG-PIB.

Konferencja Naukowa “Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close