W dniu 16 października 2019 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, miała miejsce Konferencja Naukowa pt. “Ochrona biróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń“.

 

 

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Mikrobiologii oraz Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną gleb użytkowanych rolniczo przed ich degradacją, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości i żyzności gleb.

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Spotkanie zostało otwarte przez dr hab. Dorotę Konopacką, prof. IO, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która przybliżyła uczestnikom historię, strukturę oraz tematy badawcze podejmowane w IO.  W trakcie Konferencji odbyły się 3 sesje referatowe, podczas których wygłoszono 12 prezentacji. W sesji posterowej zaprezentowano 33 prace.

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referaty:

 

  • Gajda A.M., Czyż E.A., Klimkowicz-Pawlas A., Furtak K., Jończyk K.: Ocena jakości i bioróżnorodności gleby pod pszenicą ozimą w zależności od systemu uprawy i systemu produkcji roślinnej.

Postery:

 

  • Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J.: Różnorodność strukturalna i funkcjonalna mikrobiomów wybranych mad rzecznych z Małopolskiego Przełomu Wisły.
  • Gałązka A., Jończyk K., Gawryjołek K., Grządziel J.: Zmiany bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej gleb w zależności od systemu uprawy pszenicy ozimej.
  • Gałązka A., Jończyk K., Gawryjołek K., Grządziel J., Ciepiel J.: Zmiana bioróżnorodności i aktywności biologicznej gleb po zastosowaniu biowęgla.
  • Gałązka A., Jończyk K., Gawryjołek K., Grządziel J., Ciepiel J., Rutkowska A.: Określenie wpływu bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na zmiany aktywności i bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w uprawie kukurydzy na ziarno.
  • Kozieł M., Gałązka A., Martyniuk S.: Profil filogenetyczny wybranych szczepów bakterii fosforowych.
  • Siebielec S., Siebielec G., Woźniak M., Grzęda E., Pecio M.: Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleb w pobliżu składowiska odpadów pohutniczych.
  • Woźniak M., Gałązka A., Siebielec G., Frąc M.: Analiza zmienności aktywności enzymatycznej dwóch kontrastujących gleb pod uprawą Paulownia w Polsce.

 

Ponadto byli współautorami następujących wystąpień:

 

  • Czyż E.A., Stanek-Tarkowska J., Szostek M., Pieniążek M., Gajda A.M.: Wpływ użytkowania rolniczego gruntów ornych na jakość fizyczną i stabilność gleb w wodzie oraz aktywność mikrobiologiczną. (referat)
  • Kuźniar A., Włodarczyk K., Sochaczewska A. Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Wpływ wybranych zapraw nasiennych na przeżywalność endofitów jako składnika biopreparatu do pszenicy ozimej. (poster)

 

Poniżej można zapoznać się z programem Konferencji:

Program Konferencji

 

Informacje dotyczące konferencji można przeczytać również na stronie wydarzenia.

Konferencja Naukowa “Ochrona biróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close