W dniach 6-7 czerwca 2019 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB.

Konferencja miała na celu podsumowanie 25 lat badań prowadzonych na obiektach o różnych systemach produkcji roślinnej na obiekcie doświadczalnym w Osinach. W trakcie konferencji miała również miejsce uroczystość jubileuszu 50-lecia pracy Profesora Jana Kusia (Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej) – przewodniczącego Rady Naukowej IUNG-PIB.

Obrady miały miejsce w Sali Pompejskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, a otworzył je Pan Prof. Wiesław Oleszek.
W trakcie dwóch dni obrad podczas dwóch sesji naukowych wygłoszono 10 referatów oraz zaprezentowano 51 posterów.

Pierwszego dnia Konferencji Prof. Stefan Martyniuk wygłosił referat pt. Mikroorganizmy i ich aktywność jako wskaźniki żyzności gleb w różnych systemach produkcji roślinnej w ramach I sesji naukowej “Systemy produkcji roślinnej – aspekty regionalne”.

 

Drugiego dnia Konferencji podczas II sesji naukowej “Nowe wyzwania w badaniach nad rolnictwem” w podsekcji “Środowisko”, Dr hab. Anna Gałązka wygłosiła referat pt. Zmiany w metagenomice i bioróżnorodności funkcjonalnej gleb pod wpływem oddziaływania biowęgla.

 

Podczas sesji posterowej pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali 5 prac:

  1. Gajda A.M., Czyż E.:Zmiany zasobów materii organicznej wielkości puli biomasy drobnoustrojów oraz ich aktywności i różnorodności w glebie w zależności od różnych systemów produkcji roślinnej.
  2. Gałązka A., Jończyk K., Grządziel J., Gawryjołek K.: Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej gleb w zależności od systemu uprawy pszenicy.
  3. Gałązka A., Jończyk K., Grzęda E.: Ocena aktywności mikroorganizmów w ryzosferze różnych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym.
  4. Siebielec S., Siebielec G.: Sposób wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie.
  5. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Ciotucha O.: Selekcja szczepów bakterii produkujących siderofory i ich zastosowanie w rolnictwie ekologicznym.

 

Więcej informacji oraz zdjęcia z Konferencji można znaleźć na stronie IUNG-PIB.

Program Konferencji:
Program

Konferencja Naukowa “Systemy produkcji roślinnej: produkcyjność – jakość – środowisko, 25 lat badań w IUNG-PIB”

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close