Mamy przyjemność poinformować, że mgr inż. Sylwia Siebielec otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019
w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

Mgr inż. Siebielec Sylwia otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium IX. Tytuł projektu to “Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”. Opiekunem naukowym oraz pomysłodawcą projektu jest dr hab. Grzegorz Siebielec (Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów), natomiast promotorem pracy doktorskiej tworzonej w oparciu o wyniki uzyskane z grantu prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (KUL).

 

 

(fot.) laureatka nagrody, mgr Sylwia Siebielec

 

Od 2016 roku laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

 

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym sekcje tematyczne „Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach” oraz  program „goPL”. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

 

10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Gala „Polscy Naukowcy Przyszłości”, na której zostały wręczone certyfikaty Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości”.

 

W spotkaniu uczestniczyła mgr inż. Sylwia Siebielec, która odebrała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” z rąk Dyrektora Forum Inteligentnego Rozwoju Damiana Barana. Podczas wydarzenia towarzyszyła jej mgr Małgorzata Woźniak (Zakład Mikrobiologii Rolniczej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród laureatów „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju” w kategorii „Naukowiec przyszłości” znaleźli się:

 • Dr Iwona Adamska – Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii;
 • Profesor UWR dr hab. Joanna Błaszczak – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny;
 • Dr hab. Lidia Błaszczyk – Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk;
 • Dr Anita Ciesielska – Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 • Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska = Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie – Wydział Nauk o Środowisku;
 • Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski = Uniwersytet Szczeciński;
 • Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
 • Mgr inż. Piotr Dukalski – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL;
 • Dr n. med. Mateusz K. Hołda – Katedra Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;
 • Dr inż. Dominika Janiszewska – Instytut Technologii Drewna;
 • dr. inż. Jadwiga Kamińska – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa;
 • Dr hab. inż. Beata Kolesińska – Politechnika Łódzka;
 • Dr inż. Maria Kurańska – Politechnika Krakowska;
 • Dr inż. Przemysław Kwolek – Politechnika Rzeszowska – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa;
 • Prof. dr hab. Zofia Lipkowska – Instytut Chemii Organicznej PAN;
 • Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. nadzw. IChF PAN – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk;
 • Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz – Politechnika Częstochowska;
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabela Nowak – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk;
 • Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska – Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;
 • Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin;
 • Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • Mgr Paweł Sega – Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Mgr inż. Sylwia Siebielec – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii;
 • Dr Justyna Sulej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Biologii i Biotechnologii;
 • Dr inż. Szymon Szufa – Politechnika Łódzka – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Prof. dr hab. Artur Terzyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Chemii;
 • Dr hab. inż. Magdalena Wdowin – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • Mgr inż. Krzysztof Wegner – Politechnika Poznańska;
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c.- Politechnika Świętokrzyska;
 • Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Dr hab. Aleksandra Anna Zasada, prof. NIZP-PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;
 • Dr Paweł Zawadzki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dr hab. Grzegorz Zuzel Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak STATREK Sp. z o. o., Politechnika Częstochowska;
 • Dr Marcin Magierowski Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum;
 • Mgr Rafał Panek Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury;
 • Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 • Dr Anna Wójcik Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Uczestnictwo w Gali było istotnym wydarzeniem w życiu naukowym mgr Sylwii Siebielec i mg Małgorzaty Woźniak. Niesamowitą okazją do nawiązania nowych znajomości oraz inspiracją do poszukiwania kolejnych innowacyjnych tematów badań.

 

Wręczenie certyfikatów poprzedzone było panelem dyskusyjnym na temat innowacji realizowanych przez naukowców, które w niedalekiej przyszłości wpłyną na inteligentny rozwój różnych dziedzin życia.

 

Główna uroczystość wręczenia Nagród w formie statuetek odbędzie w dniach 28-29 listopada podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju, które odbędą się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju – http://irforum.pl/ w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Apart Hotel Termy Uniejów w Mieście i Gminie Uniejów.

 

W związku z otrzymaną nominacją na podstawie przeprowadzonego wywiadu dotyczącego innowacyjnych badań w ramach projektu NCN “Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” powstał artykuł, który ukazał się w miniony piątek na łamach „Rzecz o Innowacjach”  w Pulsie Biznesu w wydaniach internetowym i drukowanym.

 

 

Artykuł w Pulsie Biznesu:

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 – Mgr Sylwia Siebielec laureatką

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close