W dniach 28-29 czerwca 2018 pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Głównym Organizatorem Sympozjum była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL, zaś Współorganizatorami: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN w Lublinie, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie oraz Zakład Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w Lublinie.

 

Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony wydarzenia: Metagenomy2018

W pierwszym dniu konferencji Jarosław Grządziel wygłosił referat pt. Metataksonomika w ujęciu najnowszych metod bioinformatycznych na przykładzie bakteryjnych regionów 16S rRNA oraz grzybowych ITS.

 

Natomiast drugiego dnia podczas sesji posterowej zaprezentowaliśmy następujące tematy:

 

 1. Gajda A.M., Czyż E.A., Furtak K.: Ocena zmian aktywności i różnorodności drobnoustrojów w glebie w różnych systemach uprawy roli.
 2. Gajda A.M., Czyż E.A., Furtak K.: Ocena zmian w mikrobiologicznej jakości środowiska glebowego jako skutek oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej.
 3. Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Furtak K.: Długoletni wpływ naturalnej bioremediacji na zróżnicowanie genetyczne i funkcjonalne mikrobiomu bakteryjnego w glebach skażonych ropą naftową.
 4. Grządziel J., Gałązka A.: Różnorodność grzybów w długoletnim doświadczeniu mikropoletkowym.
 5. Kuźniar A,. Wolińska A., Karczmarzyk K., Kłosok K., Grządziel J., Gałązka A, Stępniewska Z.: Bioróżnorodność endofitów zasiedlających różne gatunki pszenicy.
 6. Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Kubaczyński A., Grządziel J., Gałązka A., Hunicz M., Stępniewska Z.: Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”.
 7. Siebielec S., Siebielec G.: Identyfikacja bakterii wiążących azot pochodzących ze składowiska odpadów pohutniczych metodą sekwencjonowania 16S rDNA oraz genotypowanie szczepów metodą PCR-MP.
 8. Siebielec S., Siebielec G., Grządziel J.: Analiza zmiany składu mikrobiologicznego składowiska odpadów pohutniczych z zastosowaniem metody elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE).
 9. Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar A., Onopiuk P., Salwa K., Pawlak K., Grządziel J., Gałązka A., Górski A, Stępniewska Z.: Wpływ oksydacji na skład i aktywność konsorcjów metanogenicznych.
 10. Woźniak M., Gałązka A.: Endofity bakteryjne roślin uprawnych i chwastów – izolacja i identyfikacja.
 11. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M.: Struktura i różnorodność mikrobiomu korzeni Paulownia elongata x Paulownia fortunei.

 

W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele różnych jednostek naukowcy, w tym z Poznania, Warszawy, Torunia, Łodzi, Skierniewic, Rzeszowa, Krakowa, Gdańska i Białegostoku.

Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu z Sympozjum. Sprawozdanie III Metagenomy

Zakład Mikrobiologii na III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym
Tagged on:                     

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close