• Program Wieloletni IUNG-PIB (2016-2020) “Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

 

W ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020 pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej uczestniczą w realizacji 5 zadań, z czego kierują jednym z nich. Od roku 2016 (po raz pierwszy w historii realizacji PW IUNG-PIB) Zakład Mikrobiologii Rolniczej koordynuje prace w jednym z zadań. Rezultaty realizowanych zadań w PW będą wspierać oceny skutków i przygotowanie instrumentów programów rozwoju obszarów wiejskich. Pracownicy zakładu biorą udział w realizacji następujących zadań:

  • Zadanie 1.4. „Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania”. Kierownik pracy: dr Anna Gałązka. Zespół badawczy: prof. dr hab. S. Martyniuk, prof. dr hab. S. Krasowicz, dr A. Gajda, dr A. Klimkowicz-Pawlas, dr B. Smreczak, dr Krzysztof Jończyk, dr Janusz Czaban, dr Jacek Niedźwiecki i inni;

http://pw.iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=109

 

  • Zadanie 1.2, kierownik dr J. Niedźwiecki, Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacji. (współwykonawcy ze strony Zakładu Mikrobiologii: dr Anna Gałązka, mgr Karolina Gawryjołek);
  • Zadanie 1.3, kierownik dr B. Smreczak, Monitoring różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR (współwykonawcy ze strony Zakładu Mikrobiologii: dr hab. S. Martyniuk, dr A. Gajda, dr A. Gałązka);
  • Zadanie 1.5, kierownik dr J. Jadczyszyn, Ocena wpływu rolnictwa na jakość wód oraz wspieranie działań mających na celu ochronę zasobów wodnych w Polsce. (współwykonawcy ze strony Zakładu Mikrobiologii: dr J. Czaban);
  • Zadanie 2.2, kierownik dr A. Rutkowska, Wspieranie gospodarki nawozowej w Polsce i ocena jej skutków środowiskowych oraz doskonalenie systemów doradztwa nawozowego z uwzględnieniem stosowania produktów pofermentacyjnych z biogazowni (współwykonawcy ze strony Zakładu Mikrobiologii: dr A. Gajda, dr A. Gałązka).
Program Wieloletni IUNG-PIB (2016-2020)

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close