Działalność statutowa IUNG-PIB.

W ostatnich latach zwiększono aktywność pracowników w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów badawczych. W ramach działalności statutowej IUNG-PIB obecnie pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej są kierownikami 6 tematów badawczych

1. Temat badawczy 1.20: Ocena strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie i w ryzosferze zbóż.
Kierownik tematu dr Anna Gałązka.
Zespół badawczy: dr A. Gałązka, prof. dr hab. S. Martyniuk, prof. dr hab. Grażyna Podolska, dr Grażyna Korbecka-Glinka, dr Marcin Przybyś, dr Barbara Abramczyk, mgr Jarosław Grządziel, mgr Małgorzata Łyszcz, mgr K. Gawryjołek.
Okres realizacji 2017-2019.

 

2. Temat badawczy 1.21: Identyfikacja molekularna i biochemiczna bakterii endofityczncyh. i ich zastosowanie w promowaniu wzrostu roślin.
Kierownik tematu mgr Małgorzata Woźniak.
Zespół badawczy: mgr M. Woźniak M., dr A. Gałązka, prof. dr hab. S. Martyniuk , mgr J. Grządziel.
Okres realizacji 2017-2019.

 

3. Temat badawczy 1.22: Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna.
Kierownik tematu mgr M. Kozieł.
Zespół badawczy: dr A. Gałązka, prof. dr hab. S. Martyniuk, mgr J. Grządziel, mgr M. Pecio, E. Grzęda.
Okres realizacji: 2018-2020.

 

4. Temat badawczy 2.38: Ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo na podstawie zróżnicowania metabolicznego i genomowego profilu ich mikrobiomów oraz aktywności biologicznej przy zastosowaniu molekularnych i tradycyjnych metod środowiskowych.
Kierownik tematu dr A. M. Gajda.
Zespół realizujący temat: prof. dr hab. S. Martyniuk, dr A. Gałązka, dr T. Jadczyszyn, dr K. Jończyk, dr A. Klimkowicz-Pawlas, dr B. Smreczak, mgr K. Furtak, mgr J. Grządziel.
Okres realizacji: 2018-2021.

 

5. Temat badawczy 2.41: Ocena skutków środowiskowych wykorzystania egzogennych źródeł materii organicznej w rolnictwie.
Kierownik tematu mgr S. Siebielec.
Zespół badawczy: dr G. Siebielec, dr hab. A. Gałązka, mgr M. Woźniak, mgr A. Ukalska-Jaruka, E. Grzęda.
Okres realizacji: 2019-2021.

 

6. Temat badawczy 1.27: Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym : rolniczym.
Kierownik tematu dr hab. A. Gałązka.
Zespół badawczy: prof. dr hab. S. Martyniuk, mgr J. Grządziel, dr inż. J. Niedźwiecki, mgr K. Gawryjołek, dr A. Księżniak.
Okres realizacji: 2019-2021.

 

 

W roku 2017 oddano, zrealizowane 3 tematy badawcze w ramach działalności statutowej Instytutu, w których kierownikami byli także pracownicy NMR:

 • Temat badawczy 1.16: Ocena jakości środowiska glebowego poprzez określenie zawartości glomalin.
  Kierownik tematu dr Anna Gałązka;
  okres realizacji 2015-2017;
  Zespół realizujący temat: dr A. Gałązka, prof. dr hab. S. Martyniuk, mgr K. Gawryjołek, dr A. Księżniak, dr G. Siebielec, mgr S. Siebielec.
 • Temat badawczy 1.17: Ocena występowania oraz identyfikacja molekularna bakterii z rodzaju Azotobacter.
  Kierownik tematu mgr Monika Kozieł;
  okres realizacji 2015-2017;
  Zespół realizujący temat: prof. dr hab. Stefan Martyniuk, dr Anna Gałązka, dr Grażyna Korbecka-Glinka, mgr Rafał Gałązka.
 • Temat badawczy 2.26: Ocena jakości gleb i zróżnicowania mikroorganizmów przy wykorzystaniu oznaczeń ruchomych frakcji materii organicznej i metod molekularnych.
  Kierownik tematu dr Anna M. Gajda;
  okres realizacji 2014-2017;
  Zespół realizujący temat: prof. dr hab. Stefan Martyniuk, prof. dr hab. E. Czyż, dr Anna Gałązka, dr K. Jończyk, dr G. Siebielec.

 

Dodatkowo pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej współuczestniczą obecnie także w realizacji pięciu tematów badawczych w ramach działalności statutowej IUNG-PIB:

 • Temat 2.37. Wpływ biowęgla na właściwości gleby oraz produkcyjność i jakość ziarna pszenicy.
  Zespół: Wyzińska M., Grabiński J. Podolska G., Smreczak B., Gałązka A. Bojarszczuk J., Ukalska-Jaruga A.; 2018-2021.
 • Temat 2.39. Ocena oddziaływania preparatów zawierających związki humusowe na żyzność gleby oraz plonowanie roślin.
  Zespół: Wach D., Pecio A., Rutkowska A., Pikuła D., Gałązka A., Niedźwiecki J.; 2018-2021.
 • Temat 3.13. Ocena oddziaływania biowęgla na produkcyjność roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne gleby.
  Zespół: dr K. Jończyk, dr hab. S. Martyniuk, dr B. Smreczak, dr A. Gałązka.
 • Temat 3.17. Wpływ materii organicznej i wilgotności na skład frakcyjny trwałych zanieczyszczeń organicznych w glebach.
  Zespół: dr B. Smreczak, dr A. Klimkowicz-Pawlas, dr J. Niedźwiecki, dr A. Gajda, mgr A. Ukalska-Jaruga, mgr R. Gałązka; 2017-2019.
 • Temat 3.18. Wpływ długotrwałego stosowania słomy i obornika na obieg węgla organicznego, jakość próchnicy oraz żyzność i urodzajność.
  Zespół: Smagacz J., Gałązka A., Jończyk K.; 2017-2020.

Tematyka powyższych badań statutowych obejmuje zagadnienia związane z: ochroną jakości gleb, oceną aktywności biologicznej, żyznością gleb oraz jakością plonu w różnych systemach gospodarowania, udziałem mikroorganizmy zasiedlające korzenie (ryzosfera i części nadziemne roślin zbożowych) w ochronie roślin przed odglebowymi chorobami zbóż. Tematyka ta ma istotne znaczenie dla pełnionej przez Instytut roli ośrodka doradczego dla instytucji szczebla centralnego oraz rozwijania potencjału naukowego Instytutu.

Działalność statutowa IUNG-PIB

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close