• BIOSTRATEG:Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (BIO-FERTIL), realizowany w latach 2018-2021. Współwykonawstwo w projekcie Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w zadaniu: Ocena aktywności biologicznej gleb – dr A. Gałązka.

Opis projektu:

Badania nad zastosowaniem bionawozów na bazie kwasów humusowych i pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpisują się w główny nurt światowych prac naukowych na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii dla  rolnictwa zrównoważonego. Dlatego też celem projektu jest opracowanie innowacyjnych bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie oraz ocena efektów ich zastosowania w stymulacji żyzności i produktywności gleb.

Nowo opracowane bionawozy wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski4 i Fos Dar 40 z kwasami humusowymi oraz pożytecznymi mikroorganizmami mającymi określone właściwości w stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Kwasy humusowe, zastosowane jako nośniki pożytecznych mikroorganizmów, produkowane z najlepszych frakcji węgla brunatnego pozbawionych szkodliwych substancji, umożliwią utrzymanie wysokiej liczebności i przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w bionawozach. Kwasy humusowe wytworzone będą z jednorodnych frakcji węgla brunatnego, o wysokiej zawartości składników organicznych i mineralnych, w zoptymalizowanym procesie produkcyjnym który zapewniać będzie firma wyłoniona w ramach konkursu. Natomiast pożyteczne mikroorganizmy, zgromadzone w SYMBIO BANK-u utworzonym przez Panią prof. Lidię Sas-Paszt wraz zespołem Pracowni Rizosfery Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz nowe gatunki wyizolowane z rizosfery badanych roślin, posłużą do wzbogacenia nawozów mineralnych.

Stosowane są już konsorcja pożytecznych mikroorganizmów oraz preparaty wzbogacone mikrobiologicznie w produkcji owoców i materiału szkółkarskiego, które mogą stanowić dobrą podstawę do dalszych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi metodami nawożenia roślin w zrównoważonej produkcji roślinnej. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami opracowane w ramach projektu wysoko przetworzone, bionawozy wzbogacone mikrobiologicznie o podwyższonej jakości oraz technologie ich aplikacji w uprawach polowych, stanowić będą podstawę rozwoju tego typu produktów w Polsce. W ramach realizacji projektu nowo opracowane bionawozy zostaną wykorzystane do uruchomienia przez firmę GRUPĘ AZOTY pierwszej, najpierw pilotażowej, a w konsekwencji produkcyjnej linii bionawozów granulowanych oraz stałych, w oparciu o zoptymalizowane wcześniej warunki procesu namnażania mikroorganizmów oraz o uzyskane parametry jakościowe konsorcjów mikroorganizmów. Monitorowany będzie również  przebieg procesu namnażania komponentów inokulów oraz stabilności ich składu końcowego co umożliwi zoptymalizowanie technologii mikrobiologicznego wzbogacania nawozów mineralnych. Da to możliwość ich komercjalizacji i opracowania zrównoważonych technologii produkcji roślin uprawnych oraz stymulacji żyzności i produktywności gleb, upowszechniania uzyskanych wyników badań i opracowanych technologii w praktyce ogrodniczej i rolniczej. Oczekuje się, że projekt pozwoli na opracowanie skutecznych i bezpiecznych bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie dla stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych oraz dla ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego  rolnictwa. W ramach projektu przewiduje się  opracowanie technologii  wytwarzania stałych nawozów mineralnych, zawierających w swoim składzie biokomponenty takie jak kwasy organiczne i pożyteczne mikroorganizmy, do uprawy roślin ogrodniczych i rolniczych w celu poprawy bio-fizyko-chemicznych właściwości gleb rolniczych i zdegradowanych.

Opracowanie wyżej wymienionych technologii przyczyni się nie tylko do określenia wymiernych efektów związanych z użyciem tych nowo opracowanych bionawozów, lecz również do zdefiniowania zasad ich stosowania w zrównoważonej produkcji roślinnej, w tym zwłaszcza zbóż (pszenica, rzepak), owoców (truskawka, jabłoń) i warzyw (ogórek, pomidor) oraz roślin ozdobnych (tuja, pelargonia). Zaproponowane w projekcie technologie będą przełomowe w skali kraju i świata, ponieważ nikt dotąd nie opracował bionawozów na bazie kwasów humusowych wzbogaconych o rodzime, pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Kluczową innowacją w skali światowej jest także opracowanie technologii ich aplikacji co w konsekwencji prowadzi do ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego  rolnictwa.

Projekt finansowany z NCBiR, BIOSTRATEG: BIO-FERTIL
Tagged on:     

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close