Temat statutowy 1.22

 

 1. Tytuł tematu: Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna
 2. Kierownik tematu: mgr Monika Kozieł
 3. Okres realizacji: 2018-2020
 4. Słowa kluczowe: gleba, bakterie PSB, fosfor, przemiany fosforu w glebie
 5. Formy realizacji tematu:
   • Eksperyment wazonowy
   • Badania laboratoryjne

   

 

Cel badań:

Badania prowadzone w ramach tematu statutowego mają na celu scharakteryzowanie zgromadzonej kolekcji bakterii PSB pod względem:

 • zdolności do wzrostu na różnych źródłach węgla (głównie węglowodany) – system BIOLOG (płytki Gen III);
 • efektywności wykorzystywania Ca3(PO4)2 jako źródła fosforu;
 • oddziaływania na kiełkowanie nasion, odżywienie fosforem i wzrost roślin (zbóż i roślin bobowatych);
 • określenie przynależności gatunkowej izolatów i ich zróżnicowania genetycznego.

Ponadto, pomimo badań nad bakteriami fosforowymi przeprowadzonych w naszym kraju, nie ustalono dotychczas, które gatunki tych bakterii występują w glebach Polski. Uzyskane wyniki wypełnią tę lukę. Najbardziej efektywne szczepy PSB będą mogły być wykorzystywane jako składniki szczepionek bakteryjnych stosowanych na glebach uprawnych przy jednoczesnym zmniejszeniu nawożenia mineralnego fosforem.

 

Zespół badawczy:

 • Kozieł Monika (Zakład Mikrobiologii Rolniczej)
 • Martyniuk Stefan (Zakład Mikrobiologii Rolniczej)
 • Gałązka Anna (Zakład Mikrobiologii Rolniczej)
 • Grządziel Jarosław (Zakład Mikrobiologii Rolniczej)
 • Pecio Monika (Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów)
 • Grzęda Emilia (Zakład Mikrobiologii Rolniczej)
Temat statutowy 1.22 – Mikrobiologiczne uwalnianie fosforu przez bakterie ryzosferowe i ich charakterystyka molekularna

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close