Temat statutowy 1.27

  1. Tytuł tematu: Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym
  2. Kierownik tematu: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB
  3. Okres realizacji: 2019-2021

 

 

Cel badań:

Celem badań jest charakterystyka funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów (bakterii i grzybów) w glebie leśnej i uprawianej rolniczo oraz porównanie tych środowisk pod względem składu mikrobiologicznego oraz aktywności funkcjonalnej mikroflory glebowej. Badania będą także prowadzone w celu identyfikacji ilościowej i jakościowej mikroorganizmów glebowych w glebie leśnej i na polu uprawnym położonym w bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Dodatkowo badania będą próbą wyodrębnienia charakterystycznych grup drobnoustrojów dla każdego rodzaju gleby i wykazania różnic pomiędzy składem mikroflory glebowej.

Niniejsze badania będą dobrym wstępem do kontynuowania prac laboratoryjnych dotyczących aktywności biologicznej gleb w wybranych drzewostanach województwa lubelskiego.

Planowane efekty naukowe i praktyczne:

Otrzymane wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych wyróżnionych w Journal Citation Reports oraz zaprezentowane w formie wystąpień ustnych (referatów) na konferencjach naukowych. Uzyskane wyniki badań przyczynią się do poszerzenia wiedzy dotyczącej porównania i charakterystyki funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów w ekosystemie leśnym i rolniczym.

 

Możliwości wykorzystania wyników badań ze wskazaniem potencjalnych odbiorców:

Otrzymane wyniki badań będą stanowiły dodatkowe kompleksowe źródło informacji dotyczące składu mikrobiologicznego, aktywności enzymatycznej i niektórych właściwości chemicznych gleby lasu mieszanego i otaczających go pól. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu poszerzą dotychczasowy stan wiedzy dotyczący bioróżnorodności i struktury mikroorganizmów odmiennych typów gleb – leśnej i rolnej. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowiły podstawę do kontynuowania prac laboratoryjnych mających na celu porównanie jakości gleb innych kompleksów leśnych i mogą być udostępnione jednostkom Lasów Państwowych lub innym podmiotom zajmujących się gospodarką leśną. Wyniki badań będą również wykorzystane przez zespoły badawcze w innych

projektach.

 

 

Zespół badawczy:

  • dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB;
  • prof. dr hab. Stefan Martyniuk;
  • dr Jacek Niedźwiecki;
  • dr Andrzej Księżniak;
  • mgr Jarosław Grządziel;
  • mgr Karolina Furtak;
  • mgr Karolina Gawryjołek.

 

Temat statutowy 1.27 – Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close