W dniach 13-15 września 2018 pracownicy naszego Zakładu uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego” ” w Krasiczynie.


Organizatorem Konferencji były: Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyszu. Konferencji towarzyszyły obchody jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Janiny Kaniuczak.
Pierwszego dnia Konferencji, na Uniwersytecie Rzeszowskim miały miejsce wykłady plenarne, a także sesja jubileuszowa poświęcona osobie prof. Kaniuczak. Po przejeździe przez trasę terenową „Osuwiska Pogórza Karpackiego” uczestnicy Konferencji dotarli do Krasiczyna, gdzie odbywały się kolejne obrady.
Drugiego dnia Konferencji Prof. Stefan Martyniuk wygłosił referat pt. Występowanie bakterii Azotobacter spp. w glebach Polski i wpływ intensyfikacji rolnictwa na te bakterie.

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć z wydarzenia:

Natomiast w trakcie dwóch sesji posterowych pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali 13 prac:

 

 1. Furtak K., Gajda A.M.:Impact of long-term winter wheat monoculture on soil environment.
 2. Furtak K., Gajda A.M.:Enzymatic activity as an indicator of soil quality under different tillage intensity.
 3. Gajda A.M., Czyż E.A., Furtak K.M.: Ocena zmian aktywności enzymatycznej i zawartości labilnych frakcji Corg. w glebie pod pszenicą ozimą w systemie produkcji nisko i wysokonakładowym.
 4. Gałązka A., Gawryjołek K., Księżniak A., Niedźwiecki J.: Stabilność gleb, a zawartość glomalin.
 5. Gałązka A., Gawryjołek K.: Ocena różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w oparciu o metodę Biolog EcoPlates.
 6. Gawryjołek K., Gałązka A., Gaweł E.: Aktywność biologiczna gleby trwałych użytków zielonych w zależności od sposobu ich renowacji.
 7. Gawryjołek K., Gałązka A., Grządziel J.: Zawartość glomalin oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w różnych typach gleb..
 8. Grządziel J., Gałązka A.: Metoda Biolog EcoPlate w monitoringu jakości gleb użytkowych.
 9. Grządziel J., Gałązka A.: Bioróżnorodność i aktywność biologiczna wierzchniej warstwy składowiska odpadów pohutniczych jako wskaźniki trwałości rekultywacji..
 10. Siebielec S., Siebielec G., Grzęda E.: Endofity bakteryjne roślin uprawnych i chwastów – izolacja i identyfikacja.
 11. Siebielec S., Siebielec G., Grela M., Klimkowicz-Pawlas A., Grzęda E., Kozieł M.: Wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych (długotrwała susza i intensywne zmiany wilgotności) na aktywność i różnorodność mikroorganizmów glebowych.
 12. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M.: Analiza metagenomowa mikrobiomu sadzonek drzew Paulownia.
 13. Woźniak M., Gałązka A., Frąc M., Ciepiel J.: Aktywność mikrobiologiczna gleb pod szybko rosnącymi plantacjami drzew paulownia w Polsce.

 

Więcej szczegółów odnośnie Konferencji można znaleźć na stronie: Degradacja 2018

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, 13-15.09.2018 Rzeszów-Krasiczyn

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close