W ramach VIII Kongresu Europejskich Mikrobiologów, który odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2019 r. w Glasgow, Komitet Naukowy konferencji wybrał spośród wydawnictw towarzystw zrzeszonych w FEMS wyróżniające się publikacje  naukowe.

 

 

 

W roku 2019 r. ukazała się już 5 edycja pt.: Building Microbial Communities. Z dużym zadowoleniem komunikujemy, że w tym roku została do udziału w tym zeszycie wybrana publikacja autorstwa pracowników IUNG.

 

Spośród 22 wybranych artykułów z 15 różnych czasopism jako jedyna z polskiego ośrodka naukowego znalazła się publikacja pt.: „The rhizosphere microbiome and its beneficial effects on plants—current knowledge and perspectives” autorstwa mgr Małgorzaty Woźniak i dr hab. Anny Gałązki, prof. IUNG.

Odzwierciedlając różnorodność tematów prezentowanych podczas FEMS2019, zbiór prac pt.: Building Microbial Communities przedstawia szeroki zakres obszarów badawczych, w których społeczności mikroorganizmów zajmują centralne miejsce.

 

Publikacja ta jest częścią badań Pani mgr Małgorzaty Woźniak w ramach realizacji pracy doktorskiej pt. „Bakteryjne endofity roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin”. Praca doktorska realizowana jest w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej.

 

Zapraszamy na stronę wirtualnego zeszytu w podanym poniżej linku.

https://fems-microbiology.org/fems-activities/journals/joint-special-issues/building-microbial-communities/

 

 

Link do publikacji:

https://www.exeley.com/advancements_of_microbiology/doi/10.21307/PM-2019.58.1.059

 

Poniżej streszczenie pracy:

 

Abstract:

The root system of a plant works like a factory that produces a huge amount of chemicals to communicate effectively with the microorganisms around it. At the same time, micro-organisms can use these compounds as an energy source. The variety of microorganisms associated with plant roots is enormous, amounting to tens of thousands of species. This complex microbial community, also called the second plant genome, is essential for plant health and productivity. Over the last few years, there has been significant progress in research into the structure and dynamics of the microbial sphere of the rhizosphere. It has been proven that plants shape the composition of microorganisms by synthesizing root secretions. On the other hand,  microorganisms play a key role in the functioning of plants through their positive impact on their growth and development. In general, rhizosphere microorganisms promote plant growth directly by providing plants with minerals such as nitrogen and phosphorus and by synthesizing growth regulators, as well as indirectly, by inhibiting the development of various plant pathogens.

 

Streszczenie:

System korzeniowy roślin działa jak fabryka, która produkuje ogromną ilość związków chemicznych, aby skutecznie komunikować się z otaczającymi go/ją mikroorganizmami. Jednocześnie mikroorganizmy mogą wykorzystywać te związki jako źródło energii. Różnorodność drobnoustrojów związanych z korzeniami roślin jest ogromna, rzędu dziesiątek tysięcy gatunków. Tę złożoną społeczność drobnoustrojów, nazywany również drugim genomem rośliny, który ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i produktywności roślin. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny postęp w zakresie badań dotyczących struktury mikrobiomów ryzosfery i ich dynamiki. Udowodniono, że rośliny kształtują skład mikroorganizmów poprzez syntezę wydzielin korzeniowych. Natomiast drobnoustroje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu roślin poprzez pozytywne oddziaływanie na ich wzrost i rozwój. Ogólnie, mikroorganizmy ryzosferowe promują wzrost roślin bezpośrednio poprzez udostępnianie roślinom składników mineralnych m.in. azotu i fosforu oraz syntetyzowanie regulatorów wzrostu. Natomiast pośrednio poprzez hamowanie rozwoju różnych patogenów roślin.

 

 

VIII Kongres Europejskich Mikrobiologów (Glasgow, Szkocja) – Wyróżnienie dla pracy mgr Małgorzaty Woźniak

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close