W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Lublinie, w Ecotech-Complex – Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, miało miejsce IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”.

 

Sympozjum zostało zorganizowane w tym roku przez Zakład Mikrobiologii Środowiskowej UMCS, a współorganizatorami byli: Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL oraz Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW.

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

 

Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii środowiskowej, znaczenia mikroorganizmów różnych środowisk dla rolnictwa i ochrony środowiska.

 

Obrady oficjalnie otworzyła Pani dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, która przywitała wszystkich uczestników. W trakcie trwania spotkania 55 lecie pracy naukowej obchodził Pan prof. Adam Jaworski, którego sylwetkę przybliżyła uczestnikom Sympozjum Pani prof. Wanda Małek.

 

W ramach Sympozjum odbyły się 4 sesje tematyczne:

 

 • Nowoczesne metody stosowane w badaniach ekologii mikroorganizmów;
 • Metagenomika w mikrobiologii środowiskowej;
 • Metagenomika aplikacyjna;
 • Metagenomika, a jakość środowiska (rolnictwo i analiza gleb).

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referaty:

 

 • Grządziel J., Gałązka A.: Metataksonomika – w poszukiwaniu mikrobiologicznej “ciemnej materii”.
 • Marzec-Grządziel A., Gałązka A., Marek-Kozaczuk M., Skorupska A.: Zróżnicowanie fenotypowe i genetyczne mikroorganizmów wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens.

Postery:

 

 • Furtak K., Grządziel J., Gałązka A.: Struktura społeczności bakterii w wodach Wisły.
 • Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J.: Zmiany w społeczności mikroorganizmów glebowych wywołane zastojem wody.
 • Gajda A.M., Czyż E.A.: Ocena wpływu wieloletniego stosowania bezorkowego systemu uprawy roli na zmiany wybranych parametrów jakości gleby.
 • Gajda A.M., Czyż E.A.: Zmiany aktywności i różnorodności drobnoustrojów w glebie oraz stabilności gleby w różnych systemach produkcji roślinnej.
 • Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Ciepiel J., Jończyk K.: Wpływ biowęgla na zmianę bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w uprawie zbóż.
 • Gałązka A., Grządziel J., Gawryjołek K., Jończyk K.: Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna gleb w zależności od sytemu uprawy pszenicy ozimej.
 • Siebielec S., Grzęda E., Pecio M., Gałązka A., Siebielec G.: Ocena aktywności enzymatycznej i metabolicznej gleb spod roślin spontanicznie zasiedlających składowiska odpadów poflotacyjnych i żużlowych.
 • Siebielec S., Grzęda E., Grządziel J., Gałązka A., Siebielec G.: Wpływ suszy i intensywnych zmian wilgotności gleb na aktywność metaboliczną oraz skład populacji bakterii.
 • Woźniak M., Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J.: Selekcja szczepów bakterii endofitycznych roślin uprawnych i chwastów w kierunku produkcji deaminazy ACC z wykorzystaniem metody molekularnej i klasycznej techniki płytek agarowych.
 • Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Frąc M.: Charakterystyka mykobiomu ryzosfery i endosfery szybkorosnących drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei.

Ponadto byli współautorami następujących wystąpień:

 

 • Banach A., Kuźniar A., Grządziel J.: Zmienność mikrobiomu Azolla filiculoides L. w warunkach stresu metalami ciężkimi.
 • Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Grządziel J., Kuźniar A., Kubczyński A., Banach A., Górski A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z.: Stymulacja metanogenezy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych.
 • Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Grządziel J., Kubczyński A., Banach A., Górski A., Kuźniar A., Goraj W., Gałązka A., Stępniewska Z.: Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”.
 • Włodarczyk K., Kuźniar A., Goraj W., Sochaczewska A., Grządziel J., Furtak K., Woźniak M., Gałązka A., Wolińska A.: Zmienność mikrobiomu endofitycznego w odmianach pszenicy ozimej.

 

Pierwszy dzień Sympozjum został zakończony w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Uczestnicy mieli możliwość odbyć spacer z przewodnikiem po Ogrodzie, a następnie uczestniczyli w spotkaniu w Dworku Kościuszków.

 

Podczas dwóch dni Sympozjum prelegenci wygłosili osiem wykładów plenarnych oraz 12 referatów. Zaprezentowano 76 posterów, z czego część była prezentowana w formie krótkich prezentacji multimedialnych.

 

Drugiego dnia spotkania miało miejsce wręczenie nagród za najlepsze referaty i postery. Wśród osób wyróżnionych znalazł się mgr Jarosław Grządziel, którego referat pt. Metataksonomika – w poszukiwaniu mikrobiologicznej “ciemnej materii”, wywołał duże zainteresowanie.

 

 

Wyroznienie_za_przentacje_Metagenomy_2019

 

 

Spotkanie  zakończył Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński, dyrektor IA PAN, który docenił inicjatywę organizację Sympozjum.

 

 

Organizatorzy zaprosili na kolejne, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy Różnych Środowisk” do Warszawy (SGGW), tradycyjnie w ostatni czwartek-piątek czerwca 2020 roku.

 

Poniżej można zapoznać się z abstraktami wystąpień pracowników naszego Zakładu:

Ksiązka-Abstraktów-strony-32375365-6675-77123-124132-133

 

Oraz oficjalnym podsumowaniem Sympozjum przez Organizatorów:

Sprawozdanie-IV.-Sympozjum-Metagenomy-Różnych-Środowisk

IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne “Metagenomy Różnych Środowisk”

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close