W dniu 26 czerwca 2019 r. miało miejsce VI spotkanie w ramach Krajowej Platformy Glebowej, w tym roku pt. „Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”.

Konferencja była organizowana przez Zakład Gleboznawstwa IUNG-PIB  w ramach zadania 1.3 Programu Wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020), we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym oraz SGGW.

 

Tematyka konferencji dotyczyła usług ekosystemowych gleb, funkcji gleb i jej znaczeniu. W Warszawie byli obecni przedstawiciele Zakładu Mikrobiologii.

 

Obrady oficjalnie otworzył Pan Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski – Prezes PTG. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań dotyczących gleby i jej funkcji. Pan Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zaznaczył, jak ważna jest współpraca IUNG-PIB, SGGW i PTG, oraz istotność Platformy Glebowej, jako miejsca nawiązywania nowych współprac i podejmowania wyzwań.

W ciągu dwóch sesji wygłoszono 11 referatów oraz zaprezentowano 37 posterów.

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:
Referaty:

 

  • Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Ciepiel J., Jończyk K.: Wpływ dawki biowęgla na zmiany bioróżnorodności mikroorganizmów, jako ważny element roli mikroorganizmów w ekosystemach glebowych.

Postery:

 

  • Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J.: Wpływ zalewania i osuszania gleby na wybrane parametry fizyko-chemiczne mad rzecznych z Małopolskiego Przełomu Wisły.
  • Gajda A.M., Czyż E.A.: Monitorowanie zmian wybranych właściwości gleb na polach pod uprawą pszenicy ozimej i ocena skutków stosowania zróżnicowanych systemów produkcji roślinnej.
  • Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Ciepiel J., Rutkowska A.: Wpływ stosowania bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na bioróżnorodność funkcjonalną i zawartość glomalin w glebie.
  • Siebielec S., Siebielec G.: Egzogenne źródła materii organicznej w rolnictiwe.
  • Woźniak M., Gałązka A., Siebielec G., Frąc M.: Analiza różnorodności metabolicznej mikroorganizmów glebowych, jako wskaźnik jakości gleb w uprawie drzew Paulownia.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który docenił poziom naukowy wystąpień oraz dyskusji.

Organizatorzy zaprosili na kolejną Platformę Glebową w 2020 roku.

 

Konferencja Naukowa została zorganizowana w ramach zadania 1.3 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB: Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR.

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Krajowa Platforma Glebowa “Usługi ekosystemowe gleb – wskaźniki i metody oceny”

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close