W dniu 5 listopada 2020 r. odbyła się organizowana przez nasz Zakład Konferencja Naukowa pt. “Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny“. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju konferencja odbyła się w trybie on-line. 

 

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020) pt. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania, którego kierownikiem jest dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB.

 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Mariusz Matyka, który powitał uczestników oraz przybliżył działalność Instytutu w ramach Programu Wieloletniego. Następnie dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB przedstawiła podsumowanie realizacji zadania 1.4 PW w latach 2016-2020, wymieniając wśród wskaźników realizacji m.in. liczbę publikacji, uczestników konferencji oraz wygłoszonych referatów.

 

W ramach Konferencji wyodrębniono trzy sesje tematyczne:

IWskaźniki oceny i kształtowania bioróżnorodności środowiska glebowego – prowadząca dr hab. Anna Gałązka, IUNG-PIB Puławy;

IIOceny bioróżnorodności gleb na podstawie klasycznych i molekularnych metod badawczych – prowadząca prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN Lublin;

III Wskaźniki oceny bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej środowiska – prowadząca dr hab. Agnieszka Wolińska, KUL Lublin.

 

W Konferencji uczestniczyło 109 osób reprezentujących 23 różne jednostki, wśród których można wymienić m.in. Stowarzyszenie Ekosystem- Dziedzictwo Natury, Ośrodki Doradztwa Rolniczego  (z Warszawy, Poznania, Boguchwały, Minikowa i Brwinowa), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Ogrodnictw, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W trakcie Konferencji wygłoszono 10 referatów oraz zaprezentowano 41 posterów.

 

Materiały konferencyjne, w tym Książka Abstraktów są dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1YakKkrgegmolD3wxFVIYu1FRYHBlOV3I?usp=sharing. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się.

 

 

 

 

Pracownicy naszego Zakładu wygłosili dwa referaty na następujące tematy:

 

 1. Kozieł Monika, Gałązka Anna, Grządziel Jarosław: Identyfikacja genetyczna bakterii solubilizujących fosfor wyizolowanych z gleb ornych Polski;
 2. Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz: Wpływ egzogennej materii organicznej na aktywność mikroorganizmów glebowych i plon roślin.

 

Ponadto zaprezentowali następujące postery:

 

 1. Abramczyk Barbara, Marzec-Grządziel Anna, Oleszek Wiesław: Wykorzystanie metody BOX- PCR w różnicowaniu genetycznym izolatów Phomopsis/Diaporthe pochodzących z roślin sadowniczych;
 2. Furtak Karolina, Gałązka Anna: Wpływ powodzi na aktywność biologiczną mad rzecznych – porównanie warunków symulowanych  z naturalnymi;
 3. Furtak Karolina, Gawryjołek Karolina, Gałązka Anna, Rutkowska Agnieszka: Określenie wpływu stosowania FosDar40 wzbogaconego mikrobiologicznie na zawartość węgla i azotu w biomasie mikroorganizmów oraz zawartości glomalin w uprawie pszenicy ozimej;
 4. Furtak Karolina, Grządziel Jarosław, Gałązka Anna: Potencjalne patogeny ludzkie na terenach zalewowych Wisły w województwie lubelskim;
 5. Furtak Karolina, Wolińska Agnieszka, Gałązka Anna: Bakterie glebowe, a ekstremalne warunki wilgotności w glebie;
 6. Gałązka Anna Gawryjołek Karolina, Wyzińska Marta: Wpływ różnych biowęgli na aktywność enzymatyczną oraz profil metabolicznego mikroorganizmów w glebie w doświadczeniu wazonowym z pszenicą jarą;
 7. Gałązka Anna, Gawryjołek Karolina, Ciepiel Jarosław, Smagacz Janusz, Górnik Andrzej: Wpływ różnych przedplonów na aktywność biologiczną w glebie w trwałym doświadczeniu polowym z pszenicą ozimą;
 8. Gałązka Anna, Gawryjołek Karolina, Ciepiel Jarosław, Smagacz Janusz, Górnik Andrzej: Ocena zastosowania różnych technik uprawy roli i siewu na aktywność biologiczną w glebie w wieloletnim doświadczeniu polowym;
 9. Gałązka Anna, Gawryjołek Karolina, Ciepiel Jarosław, Smagacz Janusz, Górnik Andrzej: Wpływ długoletniego stosowania słomy na aktywność biologiczną oraz profil metabolicznego mikroorganizmów w glebie w doświadczeniu polowym z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i rzepakiem ozimym;
 10. Gałązka Anna, Marzec-Grządziel Anna, Grządziel Jarosław, Niedźwiecki Jacek, Furtak Karolina, Gawryjołek Karolina: Charakterystyka funkcjonalna bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych ryzosfery olchy czarnej (Alnus glutinosa), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris);
 11. Gałązka Anna., Martyniuk Stefan, Grzęda Emilia, Jończyk Krzysztof: Ocena aktywności mikroorganizmów w ryzosferze różnych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym;
 12. Gawryjołek Karolina, Furtak Karolina, Gałązka Anna, Rutkowska Agnieszka: Określenie wpływu Polifoski 6 Krzem wzbogaconej mikrobiologicznie na zmiany zawartości węgla i azotu w biomasie mikroorganizmów glebowych w uprawie pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno;
 13. Gawryjołek Karolina, Gałązka Anna, Gaweł Eliza: Wpływ sposobu renowacji trwałych użytków zielonych na aktywność biologiczna gleby w konwencjonalnym systemie uprawy;
 14. Gawryjołek Karolina, Gałązka Anna, Grządziel Jarosław: Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery roślin rosnących w zanieczyszczonym środowisku;
 15. Grzęda Emilia, Kozieł Monika, Gałązka Anna: Szczepionka bakteryjna dla roślin bobowatych – znaczenie i wskazania do zastosowania;
 16. Grzęda Emilia, Siebielec Sylwia, Gałązka Anna: Bakterie z rodzaju Bacillus – znaczenie w rolnictwie;
 17. Kozieł Monika, Martyniuk Stefan: Występowanie bakterii z rodzaju Azotobacter w różnych typach i grupach granulometrycznych gleb w Polsce;
 18. Marzec-Grządziel Anna, Gałązka Anna, Feledyn-Szewczyk Beata, Frąc Magdalena: Wpływ stosowania wybranych konsorcjów bakteryjnych na bioróżnorodność gleby określony za pomocą metody mikromacierzy fenotypowych;
 19. Marzec-Grządziel Anna, Gałązka Anna, Marek-Kozaczuk Monika, Skorupska Anna: Metody genetyczne i fenotypowe wykorzystane w celu zróżnicowania bakterii wyizolowanych z brodawek korzeniowych Trifolium rubens;
 20. Marzec-Grządziel Anna, Gałązka Anna: Funkcjonalne zróżnicowanie gleby pochodzącej z ekosystemu leśnego oraz rolniczego;
 21. Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia, Pecio Monika, Grządziel Jarosław: Efekt inokulacji bakteriami solubilizującymi fosfor na aktywność enzymatyczną gleb i plon roślin;
 22. Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz: Pierwiastki ziem rzadkich, a mikroorganizmy.

 

 

Program Konferencji:

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Konferencja naukowa “Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny”

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close