Mamy przyjemność poinformować, że dr Karolina Furtak otrzymała Nagrodę Dyrektora IUNG-PIB II stopnia za rozprawę doktorską pt. Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalna mikrobiomu wybranych mad rzecznych.

 

W dniu 11 stycznia 2021 roku miało miejsce Spotkanie Noworoczne pracowników IUNG-PIB. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spotkanie odbyło się w formie on-line.

 

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek podsumował działalność Instytutu w roku 2020. Omówiona została struktura zatrudnienia, źródła finansowania, liczba publikacji, patentów, awansów, projektów, nagród oraz inwestycji poczynionych w ubiegłym roku.

 

Warto przypomnieć osiągnięcia pracowników naszego Zakładu z ubiegłego roku, o których również Profesor Oleszek wspominał:

  • Pracownicy naszego Zakładu są współautorami 24 publikacji z impact factor;
  • W 2020 r. kierowaliśmy czterema projektami w ramach konkursu Preludium (Narodowe Centrum Nauki) oraz należeliśmy do konsorcjów w dwóch projektach w ramach konkursu OPUS (Narodowe Centrum Nauki) i dwóch projektach w ramach konkursu Biostrateg (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju0 – wszystkie te projekty znajdą Państwo w zakładce projekty;
  • Dwóch pracowników Zakładu obroniło tytuły doktorskie: Karolina Furtak, Jarosław Grządziel;
  • Trzech pracowników naszego Zakładu otrzymało medale za długoletnią służbę nadane na mocy postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy: prof. dr hab. Stefan Martyniuk oraz dr hab. Anna Gajda – Złoty Medal (I stopnia), natomiast dr hab. Anna Gałązka, prof IUNG-PIB – Brązowy Medal (III stopnia)szczegółowe informacje
  • Zespół w składzie: dr Karolina Furtak, dr Jarosław Grządziel, dr hab. Anna Gałązka oraz dr Jacek Niedźwiecki J., otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. Prof. Edmunda Mikulaszka za cykl publikacji dotyczących mikrobiomu mad rzecznych oraz zmian w nim zachodzących w wyniku symulowanej powodzi opublikowanych w latach 2018-2019szczegółowe informacje;
  • Projekt pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego, składany w ramach konkursu Preludium 18 (Narodowe Centrum Nauki) przez dr Karolinę Furtak otrzymał finansowanie (nr projektu: 2019/35/N/NZ9/00830) – informacje o projekcie;
  • Mgr inż. Sylwia Siebielec otrzymała odznaczenie “Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” za realizację projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – szczegółowe informacje;
  • Mgr inż. Sylwia Siebielec otrzymała nominację do nagrody gospodarczej “Ambasador innowacyjności” – szczegółowe informacje;
  • Mgr Małgorzata Woźniak uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości“ za realizację projektu „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P. elongata x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  – szczegółowe informacje.

 

Następnie, prof. dr hab. Wiesław Oleszek wymienił laureatów Nagrody Dyrektora za 2020 rok:

 

Nagrodę I stopnia otrzymał zespół: dr hab. Grzegorz Siebielec, dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, dr hab. Rafał Wawer, dr Monika Kowalik, mgr Artur Łopatka, dr Beata Suszek-Łopatka. Nagroda została przyznana  za realizację kontraktu z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG-ENV): Providing support in relation to the implementation of the EU Soil Thematic Strategy (nr kontraktu – ENV/D.1/SER/2016/0041).

 

Nagrodę II stopnia otrzymała natomiast dr Karolina Furtak za rozprawę doktorską pt.: Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalna mikrobiomu wybranych mad rzecznych. Rozprawa składa się z 6 prac naukowych o łącznej liczbie 290 punktów MNiSW oraz IF = 7,927.

Serdecznie gratulujemy!

 

Na zakończenie spotkania laureaci nagród mogli zabrać głos, a następnie Dyrekcja złożyła życzenia na nowy rok.

Spotkanie noworoczne oraz Nagroda Dyrektora IUNG-PIB dla dr Karoliny Furtak

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close