Temat statutowy 1.04

 

Tytuł tematu: Charakterystyka endofitów bakteryjnych wyizolowanych z wybranych roślin miododajnych oraz określenie ich potencjału biotechnologicznego

Kierownik tematu: dr Anna Marzec-Grządziel

Okres realizacji: 2022-2024

 

 

Cel badań:

 

Celem badań będzie izolacja bakterii endofitycznych z różnych części wybranych roślin miododajnych, identyfikacja genetyczna izolatów, charakterystyka metaboliczna wybranych izolatów, charakterystyka pod kątem występowania cech biochemicznych promujących wzrost roślin, ocena wpływu wybranych izolatów na wzrost gospodarza rodzimego w teście na skalę laboratoryjną. Dodatkowym aspektem będzie charakterystyka funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów (bakterii) w glebie ryzosferowej analizowanych roślin. Badania będą próbą wyodrębnienia izolatów bakteryjnych o wysokim potencjale aplikacyjnym i biotechnologicznym. Badania zostaną przeprowadzone w latach 2022-2024. Materiał do badań będą stanowiły próby roślin (Facelia błękitna, Phacelia tanacetifolia Benth.; Nawłoć pospolita, Solidago virgaurea L.; Gryka zwyczajna, Fagopyrum esculentum Moench; Żmijowiec zwyczajny, Echium vulgare L.; Ogórecznik lekarski, Borago officinalis L.) oraz gleby pobrane z terenów uprawnych lub trwałych użytków zielonych (wybrane gospodarstwa rolne).

 

 

 

Planowane efekty naukowe:

 

Uzyskane wyniki badań będą stanowiły dogłębną wiedzę na temat charakterystyki genetycznej oraz fenotypowej bakterii endofitycznych wybranych roślin miododajnych. Zastosowanie najnowszych i zaawansowanych metod analizy (NGS, Biolog) umożliwi przedstawienie uzyskanych wyników w interesującej formie. Odbiorcami wyników będą naukowcy z całego świata zajmujący się tematyką endofitów roślinnych. Jednocześnie, wyniki mogą być podłożem do złożenia wniosku projektowego o charakterze aplikacyjnym lub wdrożeniowym.

 

 

 

Zespół badawczy:

 

  • dr Anna Marzec-Grządziel;
  • dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG;
  • dr Grażyna Korbecka-Glinka;
  • dr Marcin Przybyś.

 

 


2022

 

Pobrano po 5 prób każdej z roślin (Facelia błękitna, Phacelia tanacetifolia Benth.; Żmijowiec zwyczajny, Echium vulgare L.; Dziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum L).  Rośliny podzielono na 3 części (korzeń, łodyga, liść), wykonano próbkę zbiorczą, którą poddano procesowi sterylizacji powierzchniowej. W celu określenia skuteczności procesu sterylizacji ostatnia woda po płukaniu wykorzystana została w reakcji PCR oraz rt-PCR w celu sprawdzenia ewentualnej obecności DNA bakterii.

Z części roślin przygotowano 20% homogenaty w jałowej soli fizjologicznej (0.85%), które wykorzystano do analizy BIOLOG oraz izolacji DNA.

Reakcję qPCR przeprowadzono w celu określenia liczby kopii genu 16S rRNA w próbkach. Najwięcej kopii wykazano w próbkach pochodzących z facelii, najmniej natomiast z dziurawca.

Jednocześnie uzyskane homogenaty wykorzystano do izolacji bakterii endofitycznych na podłożach stałych. Uzyskane bakterie przeszczepiano na nowe szalki z podłożem, do uzyskania czystych kultur bakteryjnych. Czyste kultury przechowywano w postaci skosów oraz liofilizatów. W ten sposób uzyskano 32 szczepy bakteryjne (Facelia błękitna – 8 szczepów; Żmijowiec zwyczajny – 12 szczepów; Dziurawiec zwyczajny – 12 szczepów).

 

 

Z analizowanych szczepów na szalkach przygotowano materiał do PCR kolonijnego. Uzyskena DNA wykorzystano do różnicowania szczepów pod względem genetycznym (BOX – PCR, ERIC – PCR, RAPD – PCR).

 

Uzyskano następujące wyniki:

 

Nr Szczep Przypisany rodzaj Najbliższe pokrewieństwo % pokrycia % podobieństwa
21 D_K_2 Pseudomonas P. poae 100 100
22 D_K_3 Bacillus 100 100
1 D_Ł_1 Bacillus B. tropicus 100 99.6
2 D_Ł_2 Pantoea P. agglomerans 100 99.3
3 D_Ł_3 Paenibacillus 100 99.5
4 D_L_1 Bacillus 100 100
5 D_L_2 Bacillus 100 100
23 D_L_3 Bacillus 100 100
7 D_L_4 Paenibacillus P. xylanexedens 100 99.4
8 D_L_5 Bacillus B. licheniformis 100 100
9 D_L_6 Bacillus B. altitudinis 100 100
24 Ż_K_1 Pseudomonas 100 99.9
25 Ż_K_2 Pseudomonas P. fluorescens 100 100
26 Ż_Ł_1 Pseudomonas 100 99.9
11 Ż_L_1 Frigoribacterium 100 99.9
12 Ż_L_2 Bacillus 100 99.9
13 Ż_L_3 Pseudomonas P. fluorescens 100 100
14 Ż_L_4 Priestia P. aryabhattai 100 100
15 Ż_L_5 Peribacillus P. frigoritolerans 100 100
16 Ż_L_6 Priestia P. aryabhattai 100 100
17 Ż_L_7 Bacillus 100 100
27 F_K_1 Pseudomonas P. koreensis 100 99.9
28 F_K_2 Pseudomonas 100 100
29 F_K_3 Pseudomonas 100 100
18 F_Ł_2 Priestia P. aryabhattai 100 100
19 F_L_1 Bacillus B. mycoides 100 100
30 F_L_2 Erwinia 100 100
20 F_L_3 Peribacillus P. frigoritolerans 100 100

 

 

 

 

Temat statutowy 1.04 – Charakterystyka endofitów bakteryjnych wyizolowanych z wybranych roślin miododajnych oraz określenie ich potencjału biotechnologicznego

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close