W dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, odbyło się VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne Metagenomy Różnych Środowisk.

 

 

Sympozjum w tym roku zostało zorganizowane przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Celem spotkania było przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią. Konferencja ma na celu promowanie badań dotyczących mikrobiomów i mykobiomów, głównie w agroekosystemach, wpisując się w nową koncepcję rośliny, według której roślina jest holobiontem, czyli gospodarzem współistniejących z nią organizmów, które dzięki współpracy metabolicznej, wymianie sygnałów i składników odżywczych zapewniają prawidłowe funkcjonowanie i odporność roślin, co jest niezwykle ważne dla zachowania stanu równowagi ekologicznej i ochrony przed stanami dysbiozy.

 

W trakcie dwóch dni Sympozjum odbyły się IV sesje poświęconych wystąpieniom ustnym oraz 2 sesje posterowa.

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:

 • Karolina Furtak, Anna Marzec-Grządziel: Ocena wpływu sposobu przygotowania próbki wody rzecznej na wyniki sekwencjonowania następnej generacji.
 • Karolina Furtak: Profil fizjologiczny zbiorowisk bakteryjnych w wodzie z rzeki Wisły.
 • Agata Janczarek, Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka: Analiza genomu bakterii endofitycznej o potencjalnych cechach umożliwiających zastosowanie jako składnik preparatów mikrobiologicznych.
 • Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka: Charakterystyka genetyczna oraz potencjał metaboliczny szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery roślin uprawnych.
 • Barbara Abramczyk, Anna Marzec-Grządziel, Ewa Król, Wiesław Oleszek: Profil kataboliczny oraz identyfikacja molekularna endofitycznego szczepu Diaporthe eres 1420S pozyskanego z pędów Prunus domestica.
 • Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka, Łukasz Pawlik: Sekwencjonowanie nowej generacji w badaniach nad wpływem mikroorganizmów na wietrzenie biologiczne.
 • Anna Marzec-Grządziel, Jarosław Ciepiel, Agata Janczarek, Grażyna Korbecka-Glinka, Marcin Przybyś: Bioróżnorodność bakterii endofitycznych wybranych roślin miododajnych.
 • Anna Marzec-Grządziel: Nowe sposoby zwalczania antybiotykoodporności.
 • Jarosław Ciepiel, Anna Marzec-Grządziel: Molekularne podstawy antybiotykoodporności w glebach.
 • Jarosław Ciepiel, Anna Marzec-Grządziel, Grzegorz Borsuk: Metody sekwencjonowania nowej generacji wykorzystywane w badaniach nad mikrobiomem jelitowym pszczół miodnych.
 • Monika Kozieł, Anna Gałązka: Różnorodność funkcjonalna szczepów bakterii solubilizujących fosforany wyizolowanych z gleb ornych Polski.
 • Małgorzata Woźniak, Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec: Identyfikacja szczepów bakterii autochtoniczych wyizolowanych z ryzosfery roślin porastających składowiska odpadów pohutniczych silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
 • Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Anna Marzec Grządziel: Zmiany zachodzące w zbiorowisku drobnoustrojów w ryzosferze roślin spontanicznych pochodzących z odpadów poflotacyjnych i żużlowych.
 • Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak: Projekt INNO-MIK „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”.
 • Anna Gałązka, Jacek Niedźwiecki, Anna Marzec-Grządziel, Karolina Gawryjołek, Karolina Furtak, Marcin Przybyś: Bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych w ekosystemie leśnym i rolniczym.
 • Anna Gałązka, Anna Marzec-Grządziel, Łukasz Pawlik: Bioróżnorodność grzybów jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i glebotwórczego.

 

Oraz byli współautorami następujących wystąpień:

 • Agata Gryta, Karolina Oszust, Jacek Panek, Lidia Sas-Paszt, Paweł Trzciński, Anna Lisek, Maciej Walczak, Aleksandra Burkowska-But, Stanisław Jamrozik, Beata Feledyn-Szewczyk, Anna Gałązka, Magdalena Frąc: Biopreparaty do ochrony upraw owoców miękkich przed fitopatogenami z rodzaju Verticillium, Botrytis, Colletotrichum oraz Phytophthora.
 • Karolina Jaros, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Piotr Sugier, Anna Marzec-Grządziel, Agata Janczarek, Anna Gałązka, Jaco Vangronsveld, Małgorzata Wójcik: Wpływ biostymulantów na funkcjonalne zróżnicowanie mikrobiomu ryzosfery konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami.
 • Artur Nowak, Anna Marzec-Grządziel, Ewa Ozimek, Małgorzata Majewska, Anna Gałązka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł: Zróżnicowanie genetyczne i metaboliczne gleby uprawnej uzyskanej spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var. Sativus).
 • Ewa Oleńska, Wanda Małek, Małgorzata Woźniak, Anna Gałązka, Izabela Święcicka, Małgorzata Wójcik, Sofie Thijs, Jaco Vangronsveld: Mikrobiom bakteryjny i grzybowy koniczyny białej (Trifolium repens) rosnącej na hałdach galmanowych Olkuskiego Okręgu Rudnego w kontekście bioremediacji.

 

 

Organizatorzy zaprosili na kolejne Sympozjum, które w 2024 roku będzie organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

 

 

Informacje dotyczące konferencji można przeczytać również na stronie wydarzenia.

VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne, 20-21.06.2023, Lublin

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close