W dniu 28 czerwca 2023 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyły się Warsztaty Naukowe pt. Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska.

 

 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w ramach realizacji zadania 1.7 z rezerwy budżetowej MRiRW w 2023 r. pt. Preparaty mikrobiologiczne. Warsztaty zostały objęte Honorowym Patronatem Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi zastosowania w praktyce preparatów mikrobiologicznych, a także badaniami z obszarów związanych z ekologią mikroorganizmów, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Spotkanie otworzył Prof. dr hab. Mariusz Matyka Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych  w zakresie badań środowiskowych. W Warsztatach uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących m.in. UWM w Olsztynie, UMCS w Lublinie, PANS w Przemyślu, UMK w Toruniu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wielkopolski ODR w Poznaniu, Łódzki ODR w Bartoszewicach, Lubelski ODR w Końskowoli, Małopolski ODR w Karniowicach, Kujawsko-Pomorski ODR  w Minikowie oraz firmy produkujące nawozy i biopreparaty.

 

 

W trakcie Warsztatów odbyły się II sesje wystąpień ustnych oraz sesja posterowa.

 

 

Pracownicy naszego Zakładu zaprezentowali następujące tematy:

Refereaty:

 • Gałązka A.: Preparaty mikrobiologiczne i ich zastosowanie w rolnictwie
 • Marzec – Grządziel A.: Znaczenie mikroorganizmów w jakości gleb i plonowaniu roślin:
 • Furtak K.: Wpływ zmian klimatu na wilgotność gleby oraz możliwość zastosowania preparatów mikrobiologicznych w zwalczaniu ich skutków
 • Woźniak M., Tyśkiewicz R., Gałązka A., Jaroszuk- Ściseł J.: Endofity bakteryjne- ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin
 • Abramczyk B., Pecio Ł., Pecio S., Kowalczyk M., Marzec- Grządziel A., Król E., Oleszek W.: Grzyby z rodzaju Diaporthe- groźne fitopatogeny czy pożyteczne endofity z potencjałem w biologicznej ochronie roślin?

 

Postery:

 • Abramczyk B., Król E., Oleszek W.: Biotyczne oddziaływanie endofitycznego szczepu Diaporthe eres 1420S na wybrane patogeny roślin sadowniczych
 • Ciepiel J.: Rodzaje produktów mikrobiologicznych stosowanych w rolnictwie
 • Furtak K., Gawryjołek K.: Wpływ wybranych osmoprotektantów na kiełkowanie i wzrost pszenicy jarej- doświadczenie modelowe
 • Furtak K., Gawryjołek K.: Ocena oddziaływania wybranych szczepów bakterii na kiełkowanie pszenicy jarej w warunkach symulowanego stresu solnego
 • Gałązka A., Marzec-Grządziel A., Ciepiel J., Gawryjołek K., Kozieł M.: Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowanie nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych
 • Gawryjołek K., Gałązka A.: Różnorodność metaboliczna szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery jęczmienia i kukurydzy
 • Grzęda E., Siebielec S., Woźniak M.: Aktywność enzymatyczna jako wstępna ocena mikrobiomu glebowego
 • Grzęda E., Siebielec S., Woźniak M.: Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych w laboratorium jako ważny aspekt badań dotyczący izolacji bakterii ze środowiska glebowego
 • Janczarek A.: Grzyby jako składnik preparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych w rolnictwie- charakterystyka i zastosowanie
 • Kozieł M., Martyniuk S.: Efektywność szczepienia nasion pszenicy ozimej wybranymi szczepami bakterii solubilizującymi fosforany wyizolowanymi z gleb ornych Polski
 • Kozieł M., Siebielec S.: Biopreparaty zawierające mikroorganizmy solubilizujące fosforany (PSM) dostępne na światowym rynku
 • Siebielec S., Siebielec G.: Wykorzystanie bakterii PGPR w fitostabilizacji składowisk i gleb
 • Siebielec S., Siebielec G., Woźniak M.: Innowacyjne technologie produkcji bionawozów, sięgające do podstaw zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rozwiązań opartych w naturze
 • Woźniak M., Siebielec S., Siebielec G.: Promieniowce z rodzaju Streptomyces- jako potencjalnie dobry komponent biopreparatów

 

 

 

Informacje dotyczące Warsztatów można przeczytać również na stronie wydarzenia i stronie Instytutu.

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem na stronie patrona medialnego wydarzenia, Farmer.pl: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/wzrasta-liczba-biopreparatow-potrzebne-uregulowania-prawne,133206.html

 

 

 

 

Warsztaty Naukowe „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”, 28.06.2023, Puławy

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

X

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close