Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy Zakładu członkami zespołu badawczego w projekcie LIDER IX

Pracownicy naszego Zakładu (mgr K. Furtak, mgr M. Woźniak, mgr J. Grządziel) wchodzą w skład zespołu badawczego projektu LIDER IX pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”, którego kierownikiem jest dr Agnieszka Kuźniar z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w Lublinie.

 

Budżet projektu: 1 075 508,75 zł

 

W projekcie uczestniczy także Pan Łukasz Pecio z Zakładu Biochemii i Jakości Plonów.

 

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

 

Więcej informacji:

 

http://www.kul.pl/dr-agnieszka-kuzniar-laureatka-konkursu-lider,art_82140,1535968740,0.html

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

 

Po więcej szczegółów zapraszamy wkrótce

Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Dotacji dla Młodych Naukowców 2017

Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Dotacji dla Młodych Naukowców 2017

W dniu 13.12.2017 mgr Jarosław Grządziel wygłosił w IUNG-PIB prezentację podsumowującą realizację półrocznego projektu pt. “Opracowanie wzorców molekularnych do szybkiej identyfikacji dominujących bakterii zasiedlających różne środowiska glebowe, z wykorzystaniem techniki elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE)”.

(więcej…)

Dotacja dla Młodych Naukowców 2016 – Karolina Gawryjołek

Dotacja dla Młodych Naukowców 2016 – Karolina Gawryjołek

Pani mgr K. Gawryjołek realizowała pod opieką naukową dr Anny Gałązki temat badawczy z Dotacji dla Młodych Naukowców w 2016 roku pt. „Określenie wpływu koinokulacyjnego szczepienia koniczyny łąkowej (Trifoilium pratense) Azospirillum spp. i Rhizobium na wzrost i brodawkowanie roślin w warunkach skażenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi”.

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close